مروفایتی: بنا بر گزارش رسیده به سازمان حقوق بشر کوردستان – روژهلات (مروفایتی)، عثمان اسماعیلی فعال کارگری اهل شهرستان سقز با تخفیف حکم یک ساله زندان؛ به دو ماه حبس محکوم شده است.

این فعال کارگری کورد که قبلا در شعبه اول دادگاه انقلاب این شهرستان به اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در مراسم روز جهانی کارگر” به یک سال زندان تعزیری محکوم شده بود، پس از اعتراض در دادگاه تجدید نظر با تقلیل حکم به تحمل دوماه حبس محکوم شد.

حکم صادره در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ شمسی به این فعال کارگری کورد ابلاغ شد.

عثمان اسماعیلی، هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۴، در شهر سقز توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شد. اندکی بعد در تاریخ سی آبان ماه ۱۳۹۴، در شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان سقز به اتهام “شرکت در مراسم روز جهانی کارگر” محاکمه و به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

پس از اعتراض وی به حکوم صادره، دادگاه تجدید نظر این فعال کارگری کورد، روز شانزدهم اسفندماه ۹۵،جلسه دادگاه تجدید نظر فعال کارگری عثمان اسماعیلی در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان سنندج برگزار شده بود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)