درباره ویدیویی که از سخنان تندروانه ی روحانی در سال ۵۹ منتشر شده:

اگر در سابقه ی اغلب افرادی که در صحنه سیاسی ایران مطرح هستند دقت کنیم؛ کما بیش امثال چنین تند روی هایی دیده می شود.

چرا که در واقع همه آنها انقلابی بودند و اقتضای انقلاب چنین تند روی هایی است.

امثال سحابی و چمران و بازرگان (نهضت آزادی و جبهه ملی) از این تند روی ها دور بودند که طرد و خانه نشین یا کشته و شهید شدند.

اما عده ای انقلابی ماندند و عده ای تغییر کردند. ب

عضی ها زودتر بعضی ها دیر تر بعضی ها کمتر بعضی ها بیشتر.

از اتفاق امثال بازرگان با تمام وجود تاکید می کردند به جرم اینکه کسی چند سال پیش در رژیم گذشته کار بدی کرده و خدمتی به دربار کرده کنارش نگذارید و بساط تسویه و تصفیه راه نیندازید.

دقیقا امروز کسانی که می گویند به جرم اینکه روحانی یه زمانی تند رو بوده کنارش بگذاریم کپی برابر اصل همان تند روهای اول انقلابند.

در واقع کسانی که رای نمی دهند انقلابی اند.

و کسانی با صندوق رای قهر نیستند اصلاح طلب و ادامه دهنده راه بازرگان و سحابی اند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com