کارمند بومی دادگستری ایرانشهر در بلوار خاتم این شهر توسط افراد ناشناس کشته شد.

روز جاری چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ارسلان کدخدایی کارمند دادگستری ایرانشهر در بلوار خاتم این توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد.

در سال های اخیر و با توزیع سلاح توسط سپاه بین مردم در سیستان و بلوچستان، “ناامنی های مسلحانه” در این استان افزایش یافته است.

ائمعه جمعه بارها از افزایش ناامنی ها و توزیع سلاح بین مردم انتقاد کرده اند.

سال گذشته حمیدی رئیس دادگستری نسبت به گسترش سلاح گرم در بلوچستان ابراز نگرانی کرد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)