در سویی دیگر، دکتری جوان و خوشنام به نام علیرضا صلحی، در برابر این خواست و برنامه رژیم گام بر می دارد و برای درمان بیمارانش ، شنیدن نوای شجریان را نسخه می کند ، و نه “امن یجیب المضطر اذا دعاه … ” او می گوید نوا و مرکب خوانی شجریان را گوش بده که از سعدی می خواند :از دشمنان برند شکایت به دوستان _ چون دوست دشمنست شکایت کجا بریم؟ و نه آیت الکرسی و چهل بار فلان دعا و هفت بار فلان آیه که معنی اش را هم هیچگاه نمی دانستیم “بله او زبانزد هزاران تبریزی و چند میلیون ایرانی در سراسرگیتی می گردد، این …

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)