نسرین الماسی: اگر ندانیم و بترسیم.
Nasrin Almasi
کمپین” آری به تغییر” Yes To Change
نسرین الماسی،‌ مدیر هیئت تحریریه شهروند، روزنامه‌نگار و کنشگر مدنی است. وی معتقد است ترکیب ترس با قوانین مذهبی به ظلم سیستماتیک علیه اقلیت‌های جنسی بدل می‌شود:‌ «اگر ندانیم و بترسیم»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)