شاید شنیده باشید که خانم ها می گویند، مردها هیچ وقت بزرگ نمی شوند و همیشه بچه می مانند. روزها و هفته ها است که تنور انتخابات حسابی گرم شده است و بجث بر سر این کاندید و آن رقیب بالا گرفته است. بحث های کارشناسی بسیاری می شود در رد و تایید کاندیداها و یا ضرورت شرکت یا عدم شرکت در انتخابات. من از منظری متفاوت به انتخابات نگاه می کنم و تاکنون هم ندیده ام کسی به این شکل به انتخابات بنگرد، لذا این هم شاید دریچه ای جدید و نوعی نگاه جدید باشد.
به نظر من، انتخابات در ایران فقط بازی است برای سرگرم کردن عامه مردم و تصمیمات اصلی و کلان کشور در جلسات سران اداره کننده کشور گرفته شده است. به حرکات و رفتارهای آقای روحانی در طی مناظره ها نگاه کنید، به نظر من، آقای روحانی حالات و رفتار کسی که می خواهد برای به دست آوردن جایگاه ریاست جمهوری بجنگد را ندارد، برعکس حالت شخصی را دارد که می داند تصمیمات مهم و اصلی دارد در جایی دیگر و در جلسه ای دیگر گرفته می شود و او حضور ندارد و به جای اینکه الان اینجا باشد باید در آن جلسه مهم شرکت کرده و حق خود را بگیرد.

به سایر کاندیداها نگاه کنید، آقای رئیسی هم حالت کسی را ندارد که اشتیاق چندانی برای ریاست جمهوری داشته باشد و رفتار ایشان بیشتر حالت فردی است که ار روی وظیفه ای که دارد، اینجا حضور دارد. تنها شخصی که به نظر من واقعا سودای ریاست جمهوری را دارد، آقای قالیباف است. دو کاندیدای دیگر هم که می دانند و در عمل هم نشان داده اند بیشتر سیاهی لشکرند تا کاندیدای ریاست جمهوری.
به نظر من، آقای روحانی در پی رهبری است و می داند که وضعیت جسمانی آقای خامنه ای به گونه ای است که احتمالا در دوران این رئیس جمهور، رهبر بعدی و یا هرگونه وضعیت سیاسی جایگزین مشخص خواهد شد. از طرف دیگر با توجه به دوراندیشی و هوش سیاسی که سران جمهوری اسلامی در دوران حکومت داری خود نشان داده اند (که البته این هوش سیاسی در بیشتر مواقع نه به نفع عامه مردم و منافع ملی ما که در بیشتر مواقع به نفع منافع حکومت بوده است) در حال حاضر وضعیت سیاسی کشور پس از دوران آقای خامنه ای به تثبیت رسیده و یا در حال تثبیت است. به نظر من، تصمیم گیران حکومت جمهوری اسلامی برای دوران پسا خامنه ای طرح خود را کشیده اند و تنها عنصری که می تواند سبب اخلال در این تصمیم گردد رئیس جمهوری است که هم عضو مجلس خبرگان است و هم در بین عامه مردم طرفدار دارد و البته پیوندهای مناسبی با خارجی ها برقرار کرده است.
به نظر من، هدف نهایی بازی ریاست جمهوری به کرسی نشاندن آقای رئیسی است تا احتمال هرگونه مخالفتی با برنامه طراحی شده برای دوران بعد از آقای خامنه ای از میان برداشته شود. در این میان آقای قالیباف هم با درک شرایط پیش رو، به شدت به دنبال ریاست جمهوری است تا در دوران بعد از آقای خامنه ای از بازی های سیاسی خارج نشده و بتواند مهره ای سنگین وزن و تاثیر گذار باشد.
به نظرم خانم ها راست می گویند، مردان همیشه بچه اند و در حال بازی، فقط در این وسط زمین بازی بزرگتر است و بازی استراتژیک تر و آنکه از بازی بیرون گذاشته شده است، ملت ایران.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)