در این شماره از نشریه «حقوق ما» به موضوع دادگاه‌های انقلاب پرداختیم؛ دادگاه‌هایی که در شرایط انقلابی شکل گرفتند و قرار بود موقت باشند؛ ولی هیچ‌گاه تعطیل نشدند.
آن‌چه در این شماره می‌خوانید:

دادگاه انقلاب، دادگاهی که قرار بود موقتی باشد
‌ گفت‌وگو با عبدالکریم لاهیجی؛ دادگاه‌های انقلاب غیر قانونی هستند»
گفت‌وگو با علی امینی؛ «برگزاری دادگاه‌های انقلاب دیگر موضوعیت ندارد»
گفت‌وگو با قاسم شعله‌سعدی؛ «قانون می‌تواند دادگاه انقلاب را منحل کند»
دادگاه‌های انقلاب؛ ضد موازین حقوق بشر

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)