سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات (مرفایتی): روز پنج‌شنبە ١۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ شمسی، حکم اعدام یک شهروند کورد خراسانی در زندان مرکزی شهرستان مشهد بە اجرا در آمد.

وبسایت حقوق بشری هنگاو، هویت احراز شدە این شهروند کورد را ” مهدی . ح”، ۳۰ ساله و سکن چناران، اعلام نموده است.

مهدی ٢ سال پیش از سوی نیروهای جمهوری اسلامی بازداشت و در شعبە یکم دادگاه کیفری خراسان بە اتهام “قتل عمد” بە اعدام محکوم شدە بود.

این شهروند کورد از ٢ سال پیش در زندان مرکزی مشهد در حبس بە سر بردە بود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)