نیروهای امنیتی روز جمعه ۲۹ دی پنج زندانی عرب اهوازی اهل خلفیه (رامشیر) را از زندان کارون اهواز به مکان نامعلومی انتقال داده اند و خانوادەهای آنها بیم آن دارند که این افراد را جهت اجرای حکم اعدام از بند عمومی زندان کارون خارج کردە باشند.

احکام اعدام این پنج فعال مدنی و فرهنگی عرب اهوازی، که در ماە ژوئن بە مرگ محکوم شدە بودند از سوی دیوان عالی کشور تائید و روز چهارشنبە نهم ژانویە به خانوادە آنان ابلاغ شد.

جابر آلبوشوکه (فوق دیپلم کامپیوتر و سرباز وظیفه) ۲۸ ساله، مختار آلبوشوکه (شاغل در یک شرکت سنگ شکن) ۲۶ ساله، هادی راشدی (فوق لیسانس شیمی کاربردی و دبیر شیمی) ۳۹ ساله، هاشم شعبانی نژاد (دبیر ادبیات عرب و دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه اهواز) ۳۲ ساله و محمدعلی عموری نژاد (مهندس شیلات و معلم مدرسه) ۳۴ ساله، همگی از اعضای فعال موسسه علمی-فرهنگی الحوار (بە معنای گفتگو) کە مقابل خشونت است بوده بوده اند که در بهمن و اسفند ۱۳۸۹ دستگیر شدند. محمدعلی عموری نژاد در آن زمان در زندان بصره عراق بسر می‎برد و در بهمن ماه ۱۳۸۹ از مرز شلمچه مستقیما به مقامات اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تحویل داده شد. متهمان این پرونده پس از اینکه ماهها در بازداشتگاه وزارت اطلاعات تحت شکنجه شدید بوده اند، به محاربه و انجام عملیات تروریستی متهم شدند. این در حالی است که تمامی فعالان یاد شده، در جلسه دادگاه اعلام کرده اند اعترافاتی که از آنان اخذ شده تحت شکنجه بوده و به هیچوجه صحت ندارد.

عربهای اهوازی، یکی از اقلیت های اتنیکی هستند که تحت شدیدترین انواع سرکوب از سوی دولت مرکزی بوده اند. در ماه ژوئن سال گذشته، چهار فعال عرب اهوازی که سه تن از آنان برادر بودند نیز با اتهامات مشابه، اعدام شدند.

علاوە بر ۵ تن یاد شدە در بالا کە احکام اعدام آنها قریب الوقوع است، در حال حاضر بیش از ۳۰ زندانی وابستە به گروەهای اتنیکی و مذهبی در زیر حکم اعدام هستند. ما سازمانهای امضا کننده این بیانیه، ضمن ابراز نگرانی شدید از اعدام قریب الوقوع پنج فعال مدنی و فرهنگی اهوازی، از مجامع بین المللی و نهادهای حقوق بشر می خواهیم فورا تمامی تلاشهای خود را برای توقف اجرای حکم اعدام و برای نجات جان زندانیان یاد شده به عمل آورند تا جمهوری اسلامی ایران، اجرای احکام اعدام را متوقف و امکان دادرسی مجدد در یک محکمه صالحه را فراهم سازد.

١. شیرین عبادی برندە جایزە صلح نوبل

٢. اتحاد برای ایران.

٣. انجمن حمایت از زندانیان سیاسی آذربایجان در ایران

۴. با هم ضد اعدام

۵. بنیاد عبدالرحمان برومند

۶. جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران – اتریش

٧. جمعیت حقوق بشر کردستان ایران ـ ژنو

٨. حامیان مادران پارک لاله – دورتموند

٩. حامیان مادران پارک لاله – کلن

١٠. حامیان مادران پارک لاله/لس آنجلس- ولی

١١. سازمان اروپایی-احوازی حقوق بشر

١٢. سازمان حقوق بشر ایران

١٣. سازمان حقوق بشر بلوجستان

١۴. سازمان حقوق بشر عرب-انگلیس

١۵. سازمان حقوق بشر کرد – اروپا

١۶. شبکه جوانان پیشرو

١٧. شبکه عربی اطلاعات حقوق بشر- مصر

١٨. شبکە حقوق بشر کرد

١٩. شهروندیار

٢٠. عدالت برای ایران

٢١. عرصە سوم

٢٢. کانون مبارزه با نژادپرستی و عرب ستیزی در ایران

٢٣. کمیتە گزارشگران حقوق بشر

٢۴. مرکز سواسیه برای حقوق بشر و مبارزه با تبعیض- مصر

٢۵. مرکز ملی عدالت عراق – انکلیس

٢۶. مرکز اسناد حقوق بشر ایران

٢٧. انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ)

٢٨. مادران صلح مونترال

٢٩. حامیان مادران عزادار ایران – لندن

۳۰. ائتلاف عراقی علیه اعدام

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)