وقتی سخن از انتخابات به میان می‌آید، غالباً همه به رأی‌گیری فکر می‌کنند. هرچند به طور قطع روز رأی‌گیری جنبه حساسی از انتخابات را شکل می‌دهد با این حال بسیار اهمیت دارد که انتخابات را به صورت «چرخه» دراز مدتی در نظر بگیریم که بازه‌های پیش و پس از رأی‌گیری به همان میزان در اعتبار این روند نقش ایفا می‌کنند. برای مثال، اگر در بازه پیش از انتخابات نامزدی به طور گسترده درگیر خرید و فروش رأی شود یا نهادهای متولی انتخابات رأی‌دهندگان را به شیوه مناسبی با حقوق و مسئولیت‌های انتخاباتی‌شان آشنا نکنند، کل سلامت انتخابات به زیر سؤال می‌رود.

همچنین، به دلیل آن‌که این روزها رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی هرچه بیشتر انتخابات در کشورهای دیگر را مورد موشکافی و نظارت قرار می‌دهند بازیگران سیاسی که قصد دستکاری در نتایج را داشته باشند غالباً اقدامات خلافکارانه‌شان را پیش و پس از رأی‌گیری انجام می‌دهند؛ زیرا در آن بازه‌ها چشمان کمتری نظاره‌گر وقایع است. از این رو بسیار مهم است که امر نظارت بر تخلفات در تمام طول چرخه انتخابات ادامه داشته باشد.

هرچند عدم مشاهده تخلفات در روز انتخابات نشانه خوبی به حساب می‌آید اما لزوماً بدان معنی نیست که انتخابات کاملاً منصفانه برگزار شده است. در مراحل گوناگون ممکن است در انتخاباتی آزاد دخالت صورت گیرد، حتی گاه بسی پیش یا پس از روز رأی‌گیری. سنجش کیفیت کلی روند انتخابات به معنی نظارت بر همه رویدادهای اتفاق افتاده در طول چرخه انتخابات است، یعنی از زمان ثبت‌نام نامزدها گرفته تا تشکیل ستادهای انتخاباتی، و تبلیغات تا روز رأی‌گیری و تا زمان اعلام نتایج و رسیدگی به همه شکایت‌های احتمالی.

شهروندان علاوه بر رأی‌دادن (یا ندادن) از چه راه‌های دیگری می‌توانند در روند انتخابات مشارکت کنند:

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)