بدنبال ارائه نامه در خواست صدور مجوز برگزاری مراسم اول ماه مه از سوی اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به فرمانداری شهر سنندج و در پی آن احضار شیث امانی به اداره اطلاعات  در تاریخ چهارم اردیبهشت ماه،  بار دیگر این عضو هیات مدیره اتحادیه را دیروز هفتم اردیبهشت ماه اطلاعات نیروی انتظامی احضار و از ایشان خواهان دادن تعهد برای عدم شرکت وی و اعضای اتحادیه در مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر شدند اما پس از مواجه با مقاومت شیث و ندادن تعهد از سوی ایشان، نهایتا به وی اعلام کردند اگر قصد شرکت در مراسم را دارید این مراسم با هماهنگی اداره کار سنندج روز هشتم اردیبهشت ماه بصورت راهپیمایی از میدان گاز به سمت میدان کوزه بدوشان برگزار خواهد شد. شما هم بروید آنجا شرکت کنید.

بنا بر گزارشهای رسیده به سایت اتحاد، بدنبال آزادی شیث امانی از بازداشت موقت اطلاعات نیروی انتظامی و انتشار خبر برگزاری چنین مراسمی از سوی تشکلهای دست ساز  حکومتی که به بنا بر اخبار موثق رسیده به سایت اتحاد، به موازات برگزاری مراسم مستقل کارگری در روز هشتم اردیبهشت، از سوی نهادهای امنیتی و اداره کار در این روز برنامه ریزی شده بود، ساعت هشت و سی دقیقه صبح امروز در حالی که حدود ۲۰ کارگر برای برگزاری مراسم دولتی سازماندهی شده و در حال راهپیمایی از میدان گاز به سوی میدان کوزه بدوشان بودند بیش از یکصد و پنجاه نفر از کارگران عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی خبازان سنندج، اعضا کمیته هماهنگی و دیگر کارگران و فعالین کارگری  با فاصله حدود صد متری از آنان ودر حالیکه شیث امانی ودیگر کارگران دوستدار اتحادیه در صف مقدم این راهپیمایی بودند صحنه های پرشوری از گرامیداشت از مراسم روز جهانی کارگر را خلق کردند.

بنا بر این گزارش، در ادامه این راهپیمائی  و در حالیکه ذولفقاری رئیس اداره کار سنندج درمقابل صف کارگران فریاد میزد اتحادیه ایها آمدند، نیروی انتظامی اقدام به محاصره کارگران کرد اما علیرغم این محاصره و تلاش برای ایجاد فضای رعب و وحشت، کارگران شرکت کننده در مراسم با دست زدنهای پرشور، مراسم را به پایان بردند. در این مراسم اعضای کمیته هماهنگی اقدام به پخش پوسترهایی در رابطه با اول ماه مه روز جهانی کارگر کردند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)