یکشنبه اول ماه مه ۲۰۱۷، مقابل تاتر شهر دورتموند، ساعت ۱۰.۳۰ صبح سخنرانی نماینده های نهادها، ساعت ١١ راهپیمایی بطرف پارک وستفالن. سخنرانی، جشن، میزهای خبررسانی و برنامه های هنری در محل پارک تا ساعت ۱۸ بعد از ظهر.

“با فرارسیدن روز جهانی کارگر که یادآور اتحاد و همبستگی کارگران در سرتاسر جهان است، ما ضمن اعلام پشتیبانی از مبارزات عادلانه کارگران و مزد بگیران، سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی را در قبال مطالبات برحق زحمتکشان ایران محکوم می نمائیم و از مجامع کارگری، سندیکاها، اتحادیه های مستقل کارگری و کانون های حقوق بشری در کشورهای مختلف درخواست می کنیم که پشتیبانی خود را از خواسته های بر حق صنفی و دمکراتیک کارگران ایران دریغ ندارند. هم چنین خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی، از جمله فعالان کارگری می باشیم.”

زنده باد همبستگی جهانی همه زحمتکشان
حامیان مادران پارک لاله ایران – دورتموند

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)