اول ماه مه ۲۰۱۷، یازده اردیبهشت ۱۳۹۶، روز جهانی کارگر:

اول ماه مه روز اتحاد کارگران جهان، روز همه زنان و مردانی است که نفعی در حفظ وضع موجود ندارند و به صف جهانی کارگران برای رهایی همه انسانها ملحق میشوند.

در آمریکا برخی اتحادیه‌های کارگری روز اول مه ۲۰۱۷ را روز اعتصاب عمومی علیه ترامپ و بویژه سیاست‌های راسیستی و ضد کارگران خارجی او اعلام کرده اند. انتظار میرود اعتصاب اول مه در آمریکا به یک حرکت تاریخی و وسیع تبدیل شود. این فرصتی برای پیشروی طبقه کارگر و “۹۹ درصدی‌ها” نه فقط علیه ترامپ بلکه علیه هردو حزب حاکم بورژوازی در آمریکا است.

در ایران اول مه در شرایطی فرا می‌رسد که همه بخش‌های طبقه کارگر اعم از کارگران کارخانه‌ها، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و غیره یک سال شکوهمند از اعتصابات و تظاهرات‌های وسیع برای خواست اصلی شان “معیشت و منزلت” را پشت سر گذاشتند. در سال گذشته اقدام مشترک تشکل‌های معلمان و کارگران در مقابله با بستن “جرم تهدید امنیت ملی” به فعالین کارگری و معلمان به یک حرکت پرشور تبدیل شد و جامعه ایران را متوجه خود کرد. اول مه، روز جهانی کارگر امسال بی شک فرصتی است برای گسترش مبارزه برای خواستهای بلافصل و ابراز وجود بیش از پیش طبقه کارگر به عنوان نیرویی که میتواند جامعه ایران را از شر جمهوری اسلامی و سرمایه داری رها کند.

اما آمریکا یا ایران تنها نمونه‌هایی کمابیش خصلت نما از جهان بورژوازی بحران زده امروز است. از اروپایی که احزاب راسیستی و ناسیونالیستی نوع ترامپ سربر می آورند، تا روسیه تحت سلطه پوتین، این الهام بخش ترامپ، تا چین بهشت سرمایه‌های بین‌المللی، تا هندوستان که شاهد بزرگترین اعتصاب تاریخ بود، تا کشورهای آمریکای لاتین و تا منطقه خاورمیانه و کشورهای اسلام‌زده که مستقیما درگیر ارتجاع اسلامی است، همه جا در اول مه علاوه بر خواست‌ها و مطالبات مشخص باید پرچم رهایی بشر از شر سرمایه‌داری که هرروز وحشی تر و ارتجاعی تر از روز قبل می‌شود را برافراشت.

حزب کمونیست کارگری همراه کارگران دنیا و بازو در بازوی کارگران و معلمان و پرستاران و بازنشستگان و همه اقشار طبقه کارگر ایران برای برپایی هرچه با شکوه‌تر اول مه می‌کوشد. این روزی برای برپایی اجتماع، تظاهرات، اعتصاب، همایش، جشن، و دیگر اشکال ابراز وجود اجتماعی جهت اعلام خواستهای اقتصادی و سیاسی و تحکیم اتحاد کارگران و همه مردمان شریف در مبارزه علیه جمهوری اسلامی و علیه سرمایه‌داری است. بویژه اکنون که تحت تاثیر اوضاع جهانی و تناقضات درونی، بحران جمهوری اسلامی بیش از پیش تشدید می‌شود، بسیار ضروری است تا طبقه کارگر بعنوان یک نیروی سیاسی رهایی بخش با تمام قامت قد علم کند. حزب ما اول ماه مه امسال را فرصتی برای پیشروی در این جهت میداند و همه مردم ایران را دعوت می‌کند تا به صف کارگران بپیوندند.

حزب کمونیست کارگری ایران
۲۸ فروردین ۱۳۹۶، ۱۷ مه ۲۰۱۷

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com