مروفایتی: بر اساس گزارش رسیده از شهرستان سردشت بر اثر شلیک مستقیم نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران بە سوی کولبران ۶ تن کشته و زخمی شده اند.

از سوی دیگر گزارشها حاکی از آنست که واکنش مردم در مقابله با این موضوع، کشتەو زخمی شدن تعدادی از پرسنل نیروی انتظامی را بە دنبال داشتە است.

هم اکنون و در زمان انتشار این خبر که پاسی از شب گذشته است، مردم معترض شهرستان سردشت در جلوی درب بیمارستان این شهر تجمع نموده اند و خواستار استرداد جسد قربانیان می باشند.

گزارشات حاکی از آنست که نیروهای انتظامی اجساد کولبران را به عنوان گروگان گرفته و از بازپس دادن آنها خودداری می نمایند.

هویت یکی از کولبران کشته شده که از سوی “هه نگاو” احراز شده است (احمد مام قادری) می باشد.

بە گفتە یک منبع موثق، ۶ کولبر کشتە و زخمی شدەاند و در مقابل نیز تعدادی از پرسنل نیروی انتظامی بە دست مردم کشتە و زخمی شدەاند.

تعداد زیادی از کولبران کورد و همچنین کولبران زخمی شدە بە دلیل وضعیت پیش‌آمدە اکنون در جنوب کوردستان و در روستای (هیرو) می‌باشند و راه بازگشت ندارند و نیروهای انتظامی مانع از انتقال آنها بە بیمارستان سردشت شدەاند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com