هنرمندان بسیاری نگران رشد بی حد و حصر دست درازی بشر به منابع طبیعی روی زمین هستند، آنها با هنر خود سعی می کنند که به ما هشدار بدهند.

با وقوع انقلاب صنعتی، زندگی بشر روی زمین و تلاشش برای کنترل و دستیابی به منابع طبیعی شکل دیگری به خود گرفت، در قرن بیستم و در ادامه در دورانی که ما در آن زندگی می کنیم این تلاش بی وقفه و بی پروا نگرانی های زیادی را به وجود آورده است. با روند کنونی که انسان برای دستیابی به امیالش در تخریب زمین در پیش گرفته دور نیست روزی که امکان ادامه حیات برای او ناممکن شود.«استیو» در انیمیشن هشدار دهنده و انتقادی اش، «بشر» از اصلاح انسان زیاده خواه امروزی ناامید شده و راه پایان دادن به این چرخه مخرب را جایی ورای زمین دانسته است!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)