مروفایتی: بر اساس گزارش رسیده به مروفایتی از خوی، چهار کولبر کورد در عین تعقیب و گریز از سوی نیروهای هنگ مرزی این شهرستان و تلاش جهت متواری شدن در زیر بهمن مدفون شده اند و بر اثر آن جان خود را از دست داده اند، خبری که خبرنگاری دولتی ایسنا جهت انحراف افکار عمومی، بدون اشاره به تعقیب آنان از سوی نیروهای رژیم، آن را فقط ریزش بهمن عنوان کرده است.

بنا بر گزارش رسیده به مروفایتی، چها رکولبر کورد ساکن روستای “ترس آباد” خوی در عین تعقیب و گریز از سوی نیروهای هنگ مرزی این شهرستان جان از ارتفاعات سقوط نموده و جان خود را از دست داده اند.

هویت محرز شده این کولبران عبارت است از: بهروز عیسی زاده، قطب الدن احمدی، حسن سعیدی و مصطفی حافظ

خبرگزاریهای جمهوری اسلامی تنها در مواردی اقدام به انتشار اخبار مرگ کولبران می نمایند که آنرا مرگی طبیعی جلوه داده و بدین سبب سعی در تحریف افکار عمومی و تکذیب کشتار کولبران از سوی نیروهای رژیم می نمایند.

خبرگزاریهای فارسی زبان خارج نیز در رابطه با مرگ کولبران همین رویه را دنبال می کنند و از انتشار اخبار مرگ کولبران و کشتار آنها از سوی نیروهای رژیم خودداری می نمایند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)