مرحوم ارحام صدر در چهلستون تعریف می‌کند چطور در روز 28 مرداد در رادیو اصفهان تا آخرین لحظه از دولت دکتر مصدق دفاع کرد و بعد از حمله کودتاچیان به رادیو فرار کرده و خود را پنهان می‌کند. زنده یاد ارحام صدر بخشی از همین خاطرات را نیز با یکی از دوستانش فی‌البداهه نمایش می‌دهد.

ارحام صدر در رادیو اصفهان : مردم زحمتکش اصفهان، کارگران ایران دوست وطن پرست اصفهانی پشتیبانی بی دریغ خودشان را از پیشوای ملت ایران، مصدق قهرمان اعلام می کند

منبع تارنمای: انقلاب اسلامی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)