مدتیست شواهدی از چپ و راست بچشم میخورند و بگوش میرسند که وقتی در ذهن خودم اینها را کنار هم ردیف میکنم تصویری  بدست میدهد که تمام جسمم از فرط وحشت بلرزه میافتد. مجموع این شواهد نشان دهنده فاجعه ایست که پشت در خانه مان کمین روزی را کرده که بتواند بمیدان آمده و سرزمینمان را تبدیل به عراق، سوریه یا لیبی دیگری بنماید منتها با ابعاد بد تر و وحشتناک تری.

عربستان و موتلفین جبهه ضد ایرانیش باضافه قدرتهائی که در انتظار تجزیه و ضربه زدن بتمامیت ارضی ایران میباشند مانند ترکیه با ظهور ترامپ در آمریکا فرصت را عنیمت شمرده، سر از لانه های خود درآورده و علنا زنگ جنگ را بصدا در آورده اند. یکی از مقامات بلند پایه عربستان سعودی در نشستی که سال پیش در هامبورک برگزار گردیده بود علنا و بدون هیچ شرم و حیائی اعلام نمود که ایران کشور بزرگیست که ما خیال داریم کوچکش کنیم و در این راه از همیاری بعضی از گروهها و شخصیتهای ایرانی نیز برخورداریم. البته ترس و وحشت من از این کشور صحرا نشین و بادیه نشین نیست که نه از صنعت و نه از فرهنگ و تمدن بوئی برده و بسیار ناچیز تر از آنست که بتواند  خدشه ای حتی بگوشه ای از ایران وارد کند و سردمداران آن چنان درگیر عیاشی و فحشا در عشرتکده های هند، تایلند و اروپا میباشند که  نه وقتی و نه قدرتی برای چنین ماجرا جوئی ها برایشان مانده. مشکل  عربستان و سایر همپالکیهای عربش رژیم حاکم بر ایران نیست زیرا در گذشته هم در زمان رژیم شاه زمانیکه ایران رهبری مبارزات اوپک را بدست داشت عربستان در یک زمان حساس تولید نفت را بالا برد و قیمت نفتش را ارزان کرد که بی تاثیر در مختل کردن اقتصاد ایران در آنزمان نبود.

نتانیاهو که هیچوقت نه در زمان صدارت و نه پیش از آن علائمی از علاقه به ایران را از خود نشان نداده بود ناگهان بیاد ملت ایران میفتد و با ظاهر شدن در رسانه های مجازی ادعا میکند که حملات او فقط رژیم را نشانه گرفته و نه مردم ایران را. انگار بمبهای هوشمندی وجود دارند که قادر به تمیز دادن بین رژیم و غیر رژیم میباشند. نتانیاهو علنا مشغول آماده نمودن اذهان ایرانیان برای جنگ آتی میباشد، میخواهد اینطور بخورد مردم بدهد که این جنگ بر علیه رژیم میباشد و نه مردم ایران. با کمال تاسف شاهزاده رضا پهلوی نیزهمزمان اعلام میکنند که اینبار سقوط رژیم حتمیست منتها اعلام نمیکنند به چه شکل و از چه راهی. البته نیاز به حدس زیادی نیست تا بتوان محتوای نسخه ای را که برای تغییر رژیم در ایران پیچیده اند را فهمید. مشاور ایرانی ترامپ در همان زمان بر صفحه تلویزیون ظاهر میگردد همراه با تصویر ۵۲ نفر از سران رژیم و این مژده که اینها را هم بدرک واصل میکنیم. سالهاست که مبارزه مدنی و فرهنگی در جامعه ما با هدف براندازی هرگونه قتل، اعدام و شکنجه در حال شکل گرفتن میباشد آنوقت میخواهند ما را با همان ابزاری که رژیم جمهوری اسلامی بسرکوب مردم پرداخته برایمان دموکراسی بارمغان آورند. من با تمام نفرتی که نسبت به این رژیم  دارم اگر ایران در برابر ائتلاف کشوری فاسد و عقب افتاده مانند عربستان سعودی همراه با نتانیاهو، مصر، قطر، عمارات، قداره کش ترکیه (یعنی اردوگان)، ترامپ و چند شخصیت و گروه ایرانی از جمله تجزیه طلبان قرار گیرد،  با علم باینکه ترکیب این ائتلاف ترکیبی بسیار خطرناک، ضد ایرانی و بسی عقب افتاده تر از بخشی از حکمرانان کنونی ایران میباشد صدایم را بر علیه جنگ و ایجاد آشوب در سرزمینم بلند خواهم کرد. تلاش و کوشش همه ایرانیان وطن دوست، فرا از اعتقادات و تفکرات سیاسیشان باید ایجاد یک جبهه ضد جنگ و ضد سرکوب باشد که از یکسو هرگونه دخالت مسلحانه و ایجاد آشوبهای محلی در ایران و از سوی دیگر سرکوبها، اعدامها و زجر و شکنجه ها همراه با شعارها و نمایشات جنگ طلبانه از سوی رژیم ایران را محکوم نماید. شوربختانه شدت چپاولها و فساد رژیم و اعوان و انصارش از یکسو و زور و اختناق از سوی دیگر چنان اقشار مختلف جامعه را بمرز عصیان کشانده که بسیاری از مردم حمله بکشورمان را تنها راه نجات از چنگال روحانیت حاکم بر ایران میدانند.

مرحوم تقی زاده در زمان مبارزه برای مشروطیت در مجله کاوه شرایط آنروز ایران و اعتراضات جامعه را برشته تحریر درآورده. شما وقتی اعتراضات روشنفکران و کنشگران آنروز را بخوانید میبینید کمترین تفاوتی با خواسته ها و مطالبات امروز جامعه ما ندارد. چندین انقلاب و جنبش بزرگ و وسیع در طول سالهای بعد از مشروطیت تا کنون بوجود آمده که نتوانسته منجر بیک نظم پایدار دموکراسی و حاکمیت ملی گردد، چون همیشه تصور کرده ایم که میتوان با انقلاب و سرنگونی رژیم ها محتوای فکری و فرهنگ جامعه را نیز تغییر دهیم. روزی باید این دور تسلسل،  تغییر از راه انقلاب و خشونت، را متوقف کنیم و بستر سازی و آماده نمودن زیربنا و فرهنگ دموکراسی را آغاز کنیم، یعنی تحولی که جامعه مدنی و فرهنگی ایران بمثابه یک جنبش و حرکت از پائین ببالا آغاز نموده و با وجود تمام زجر و زندان و شکنجه براه خود ادامه میدهد که براستی زنانمان نقش مهمی را در این تغییر تدریجی بازی میکنند. هرگونه حرکت انقلابی، جنگی و جهش گونه،  نه تنها مسئله غامض استبداد در جامعه ما را حل نمیکند بلکه حرکتی را که جامعه ما در جهت پیشبرد جامعه مدنی آغاز کرده نیز سرکوب خواهد نمود. همانطور که از زمان انقلاب مشروطیت تا کنون ادامه داشته فرهنگ استبداد درجامعه تغییر کمی کرده و ما فقط مهره ها را تغییر داده ایم. اصلاحات رضا شاه نه از طریق جنگ و نه از طریق انقلاب صورت گرفت. مطمئن باشید که ققنوس ایران نیز در راه است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)