Image result for ‫تجمع اعتراضی معلمان‬‎

درود بر رزم پایدار و همبستگی معلمان مبارز و آزادیخواه
روز پنجشنبه ۱۹اسفند ۱۳۹۵در سراسر ایران تجمع اعتراضی معلمان شاغل و بازنشسته برگزار شد که هماهنگی‌ برای برگزاری این تجمع در هفته‌های اخیر از طریق فضای مجازی و کانون های وابسته به معلمان انجام شده بود.
در این تجمع اعتراضی که معلمان زن حضور پر شوری داشتند، طنین صدای نارضایتی این قشر زحمتکش و فداکار در جلو مجلس و ادارات آموزش و پرورش رژیم اسلامی به گوش جهانیان رسید.
معلمان مبارز، سکولار و انقلابی با حضور یکپارچه و متحدخود بار دیگر به مسئولین آموزش و پرورش رژیم و حامیان آنها ثابت کردند نه اینکه هیچ گونه قرابتی با آموزش بر مبنای دین و تبعیض بر مبنای جنسیت ندارند، بلکه جهت مطالبات روا و برحق خود در چنین همبستگی های اعتراضی و سراسری، بدون ترس و واهمه از بگیر و ببندهای روزانه و جو خفقان حاکم با حمل پلاکاردهایی تحت عنوان “همسان سازی حقوق بازنشستگان خواسته ماست – خط فقر ۳ و نیم میلیون حقوق ما ۱ و نیم میلیون – فقر و تبعیض دیگر بس است – بازنشسته را دریابید – اختصاص بودجه لازم جهت تامین و استاندارد سازی محیط های آموزشی مطابق با استانداردهای بین المللی – لغو هر نوع محکومیت فعالان صنفی فرهنگیان اعم از زندان، انفصال از خدمت و تبعید – عدالت آموزشی و فرصت برابر – بهبود کیفیت آموزش شعار ماست – ترمیم و اصلاح حقوق و دستمزدها – ما خواهان بودجه برابر برای آموزش و پرورش هستیم – خواسته ما افزایش حقوق، برابری منزلت اجتماعی و رفاهی با سایر کارمندان – ارتقاء بیمه فرهنگیان و افزایش سرانه مدارس است و … “. گریبان آنها را گرفتند و با سردادن شعار “پولی کردن آموزش را متوقف کنید – جای معلم در کلاس هست نه زندان”خواستار آزادی همکاران دربند خود و بازگرداندن پول‌های به سرقت رفته توسط مسئولین آموزش و پرورش رژیم اسلامی، از صندوق ذخیره فرهنگیان شدند.
قدمت اعتراض، مبارز و طرح خواست و مطالبات معلمان در روز پنچ شنبە آغاز نشد و مطمئنآ با این حرکت نیز به پایان نخواهد رسید. از آغاز به قدرت رسیدن رژیم اسلامی تاکنون، مبارزە برای بهبود شرایط مناسبتر کار و زندگی، بخش جدایی ناپذیر از حیات اجتماعی و صنفی معلمان در تجمعات مختلف آنان با مسئولین آموزش و پرورش، مجلس و دولت های وقت بودە است. اما به دلیل تناسب قوای نامناسب علیە جبهە انقلاب، این مبارزات نتوانستە به خواست و مطالبات انسانی و حق طلبانه خود دست یابد.
یقیناً این روند از مبارزه تا سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی کە نه تنها امر جنبش معلمان، بلکە رسالت کل جنبش های اعتراضی و مبارزاتی، بویژه جنبش کارگری است، ادامه خواهد یافت.
با توجه به پایگاه طبقاتی رژیم حاکم بر ایران و بی توجهی صرف با خواسته های محرز و ابتدایی معلمان، پرسنل اداری، فرهنگیان بازنشسته، اعمال خشونت و اخراج مکرر از تدریس، دستگیری و زندان، همراه با محتوای غیر علمی کتب درسی که معلمان علیرغم میل باطنی خود مجبور به تدریس آن هستند، تأثیر مخربی بر آرامش فکری و جسمی معلمان شاغل در مدارس و مراکز آموزشی خواهد داشت و عواقب این وضعیت نا بسامان را دانش آموزان در مدارس و مراکز آموزشی خواهند پرداخت.
تثبیت سنت مترقی و علمی در روند آموزش انقلابى توسط معلمان مبارز در مدارس و مراکز آموزشی در ایران زیر سلطه رژیم اسلامی، همگام و همراه با دانش آموزان، دانشجویان و جوانان پرشور هم اکنون نیز روند رو به پیش و آینده اى روشن ونوید بخش دارد.
تضمین این آینده روشن و دستیابی به طرح خواسته های واقعی معلمان و فرهنگیان باز نشسته در روز پنجشنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۵ در اتحاد و همبستگی با کارگران آگاه و اقشار تهی دست در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی دست یافتنی است.
تردیدی نیست کە در مبارزە برای تغییر شرایط سخت زندگی و تدریس و همچنین اتکا به تجربه در عرصە تحصیل، اتحاد و همبستگی سراسری معلمان و پیشکسوتان بازنشسته، یار و یاور مدرسین امروز تا رسیدن به همه خواستها و مطالبات آنان خواهند بود.
جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۹۵

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)