گزارش هايي وجود دارد كه دادگاه عالي لبنان حكم داده است كه همجنسگرايي غير طبيعي نيست و بنابراين ديگر نمي تواند غير قانوني پنداشته شود.

رسانه هاي منطقه اي و محلي مختلفي مي گويند كه دادگاه رسيدگي  لبنان با يك دادگاه بدوي موافقت نموده است كه در سال ٢٠١٤ نشان داد كه  رابطه جنسي همجنسگراي بزرگسال با رضايت طرفين مخالف “نظم طبيعت” نيست.

اين پرونده شامل دو مرد بود كه تحت بند ٣٥٤ متهم شدند، بندي كه رابطه هاي جنسي را ممنوع مي كند كه در تناقض با نظم طبيعت هستند”.

اين ماده از پيش براي محكوم كردن افراد  دگرباش با مجازات تا يك سال زندان به كار رفته است.

برطبق روزنامه اسراييل حيم، اين قاضي ها حكم دادند كه متهمان در اين پرونده بي گناه بودند، زيرا “همجنسگرايي يك انتخاب شخصي است، و يك جرم قابل مجازات نيست”.

اگر اين گزارش ها درست باشند، اين بطور موثر بدين معناست كه  همجنسگرايي نبايد بيش از اين در لبنان جرم باشد. به هر حال اگر مفهوم همجنسگرايي براي پليس فيلتر شود اين طور به نظر مي رسد كه همجنسگرايي ديگر جرم نيست.

روز شنبه در پستي در  فيسبوك، حالم موسسه  حقوق دگرباشان گفت :”مقام هاي لبناني بطور مداوم پناهجويان دگرباش و شهروندان دگرباش را سراسر لبنان بازداشت مي كنند.”

مقام هاي لبناني در گذشته مجبور كردن مردان متهم به همجنسگرايي به انجام آزمايش هاي مقعد را مورد انتقاد قرار داده اند. اين آزمايش ها توسط سازمان نظام پزشكان لبنان در سال ٢٠١٢ بي اعتبار شد، اما گزارش هايي وجود داشت كه آنها به تازگي در سال ٢٠١٤ در پنج مورد مجبور شدند.

همچنين در سال ٢٠١٤، يك گروه حقوق دگرباشان لبناني به  جامعه دگرباشان اين كشور هشدار داد كه پليس از پيام رسان  واتساپ براي هدف گرفتن و به دام انداختن مردان  همجنسگرا استفاده كرده است.

ترجمه تخصصي براي دارما و مارتيا: احسان پارسي

‏‎ما همه جا هستيم، آزاد و برابر:

‏‎فيس بوك ما:

‏‎‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia

‏‎وب سايت ما:

‏‎‏http://dharmamartia.org

‏‎صفحه خبر وب سايت :

‏‎‏http://dmblog.dharmamartia.org/ home

اينستاگرام ما:

‏dharma martia

توييتر ما:

‏@DharmaMartia

‏‎كانال تلگرام ما:

‏‎‏https://telegram.me/DharmaMartia

‏‎همكاران ما:

‏‎‏رسانه همياري:

‏‎‏http://media.hamyaari.ca

‏‎‏سايت خودنويس:

‏‎‏www.Khodnevis.org

‏‎‏ فضاي اختصاصي دارما و مارتيا در تريبون زمانه:

www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia

سايت پلنت ترنسجندر:

‏www.planettransgender.com

‏‎منبع :

http://www.mambaonline.com/2017/01/31/homosexuality-now-legal-lebanon/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)