گزارش هایی وجود دارد که دادگاه عالی لبنان حکم داده است که همجنسگرایی غیر طبیعی نیست و بنابراین دیگر نمی تواند غیر قانونی پنداشته شود.

رسانه های منطقه ای و محلی مختلفی می گویند که دادگاه رسیدگی  لبنان با یک دادگاه بدوی موافقت نموده است که در سال ٢٠١۴ نشان داد که  رابطه جنسی همجنسگرای بزرگسال با رضایت طرفین مخالف “نظم طبیعت” نیست.

این پرونده شامل دو مرد بود که تحت بند ٣۵۴ متهم شدند، بندی که رابطه های جنسی را ممنوع می کند که در تناقض با نظم طبیعت هستند”.

این ماده از پیش برای محکوم کردن افراد  دگرباش با مجازات تا یک سال زندان به کار رفته است.

برطبق روزنامه اسراییل حیم، این قاضی ها حکم دادند که متهمان در این پرونده بی گناه بودند، زیرا “همجنسگرایی یک انتخاب شخصی است، و یک جرم قابل مجازات نیست”.

اگر این گزارش ها درست باشند، این بطور موثر بدین معناست که  همجنسگرایی نباید بیش از این در لبنان جرم باشد. به هر حال اگر مفهوم همجنسگرایی برای پلیس فیلتر شود این طور به نظر می رسد که همجنسگرایی دیگر جرم نیست.

روز شنبه در پستی در  فیسبوک، حالم موسسه  حقوق دگرباشان گفت :”مقام های لبنانی بطور مداوم پناهجویان دگرباش و شهروندان دگرباش را سراسر لبنان بازداشت می کنند.”

مقام های لبنانی در گذشته مجبور کردن مردان متهم به همجنسگرایی به انجام آزمایش های مقعد را مورد انتقاد قرار داده اند. این آزمایش ها توسط سازمان نظام پزشکان لبنان در سال ٢٠١٢ بی اعتبار شد، اما گزارش هایی وجود داشت که آنها به تازگی در سال ٢٠١۴ در پنج مورد مجبور شدند.

همچنین در سال ٢٠١۴، یک گروه حقوق دگرباشان لبنانی به  جامعه دگرباشان این کشور هشدار داد که پلیس از پیام رسان  واتساپ برای هدف گرفتن و به دام انداختن مردان  همجنسگرا استفاده کرده است.

ترجمه تخصصی برای دارما و مارتیا: احسان پارسی

‏‎ما همه جا هستیم، آزاد و برابر:

‏‎فیس بوک ما:

‏‎‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia

‏‎وب سایت ما:

‏‎‏http://dharmamartia.org

‏‎صفحه خبر وب سایت :

‏‎‏http://dmblog.dharmamartia.org/ home

اینستاگرام ما:

‏dharma martia

توییتر ما:

‏@DharmaMartia

‏‎کانال تلگرام ما:

‏‎‏https://telegram.me/DharmaMartia

‏‎همکاران ما:

‏‎‏رسانه همیاری:

‏‎‏http://media.hamyaari.ca

‏‎‏سایت خودنویس:

‏‎‏www.Khodnevis.org

‏‎‏ فضای اختصاصی دارما و مارتیا در تریبون زمانه:

www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia

سایت پلنت ترنسجندر:

‏www.planettransgender.com

‏‎منبع :

http://www.mambaonline.com/2017/01/31/homosexuality-now-legal-lebanon/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)