مرد همجنسگرايي در  برزيل با شركت در جشن فارغ التحصيلي اش در  نيروي هوايي با لباس قرمز عليه  همجنسگراستيزي بيانيه داد.

در ويديويي كه در اينترنت پست شد، “تالس د اوليويرا فايرا” از شهر “سائوجوز دوس كامپوس” ديده مي شود كه ماه گذشته ديپلمش را از انستيتو تكنولوژي هوانوردي نيروي هوايي در حالي كه لباس كوتاه قرمز و كفش پاشنه بلند پوشيده دريافت مي كند.

او پيش از اينكه جسورانه به سكو بيايد تا ديپلم را دريافت كند همانطور كه يك شنل بنفش را باز مي كرد تا لباسش پيدا شود، توسط تماشاگران تشويق شد.

فايرا گفت كه هدفش اين بود كه نيروهاي نظامي را به عنوان موسسه  همجنسگراستيز افشا كند.

او در  فيسبوك نوشت كه اين رويايي كودكي بود كه در اين انستيتو شركت كند. او پيش از اينكه براي تحصيل به انستيتو تكنولوژي هوانوردي برود، دبيرستان را در يك مدرسه ارتشي هوانوردي تمام كرد، جايي كه او با همجنسگراستيزي مواجه شد.

او گفت :”من به انستيتو تكنولوژي هوانوردي رسيدم و تصميم گرفتم كه اينجا براي من كافي بود. من را آنطور كه هستم بپذيرند يا آنجور كه شما هستي نشان داده شوي. آنها من را نپذيرفتند، آنها سعي كردند كه من را پنهان و نامرئي كنند.”

فايرا به توصيف اين ادامه داد كه چگونه افراد  دگرباش از آزاد بودن درباره  ميل جنسي يا  هويت جنسيتي شان وحشت دارند و اينكه چگونه آنها مجبور مي شوند تا يك زندگي به حاشيه كشيده و مخفي داشته باشند.”

“من از اين دورويي، اين  خشونت حالم بهم مي خورد، اين مردم خوبي كه در رختخواب دروغ مي گويند و از نفرتي كه آنها منتشر مي كنند و زندگي هايي كه آن نفرت نابود مي كند آگاه نيستند. من حالم از جوك ها بهم مي خورد، من حالم از ناپديدي و مخفي بودن، از خشونت و هرچيزي بهم مي خورد.”

فايرا گفت كه اميدوار بود كه بيانيه شما را تغيير خواهد داد زيرا من به عشق ورزيدن و خودم را در جهان آشكارا نشان دادن ادامه خواهم داد.

درحالي كه قوانين برزيل بسيار مترقي هستند، از جمله مجاز بودن به افراد دگرباش براي خدمت در ارتش از سال ١٩٦٩،  جامعه دگرباشان بويژه عليه افراد  دگرجنس گونه هنوز با  ننگ و خشونت اجتماعي روبروست.

ترجمه تخصصي براي دارما و مارتيا: احسان پارسي

‏‎ما همه جا هستيم، آزاد و برابر:

‏‎فيس بوك ما:

‏‎‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia

‏‎وب سايت ما:

‏‎‏http://dharmamartia.org

‏‎صفحه خبر وب سايت :

‏‎‏http://dmblog.dharmamartia.org/ home

اينستاگرام ما:

‏dharma martia

توييتر ما:

‏@DharmaMartia

‏‎كانال تلگرام ما:

‏‎‏https://telegram.me/DharmaMartia

‏‎همكاران ما:

‏‎‏رسانه همياري:

‏‎‏http://media.hamyaari.ca

‏‎‏سايت خودنويس:

‏‎‏www.Khodnevis.org

‏‎‏ فضاي اختصاصي دارما و مارتيا در تريبون زمانه:

www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia

سايت پلنت ترنسجندر:

‏www.planettransgender.com

‏‎منبع :

http://www.mambaonline.com/2017/01/04/watch-gay-man-graduates-air-force-academy-red-dress-heels/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)