سخنرانی‌های مهرداد درویش پور در ماه‌های مارس و آپریل در هلند، سوئد و اتریش

درباره مهاجرت، تضادهای جنسیتی و نسلی، فرهنگ ناموسی، خشونت، مردانگی و برابری جنسیتی

 

به مناسبت روز جهانی زن و کنفرانس های  دیگری درباره مهاجرت، تضادهای جنسیتی و نسلی، بهم پیوستگی، مردانگی، فرهنگ ناموسی، خشونت و برابری جنسیتی، مهرداد دوریش پور سلسله سخنرانی هایی به تنهایی یا همراه با دیگران در شهرهای زیر برگزار می کند:

 اوترخت: ۱۱ و ۱۲ مارس به همراه مژگان کاهن و رضا کاظم زاده

شنبه ۱۱ مارس از ساعت ۱۰ صبح  تا  ۱۸

یکشنبه ۱۲ مارس از ۹.۳۰ دقیقه تا ۱۵

برگزارکننده: بنیاد زنان ایرانی در هلند (آزاده)، آدرس و اطلاعات بیشتر برای ثبت نام:

 

هویت در مهاجرت

 

سوئد: ۱۴ مارس در یوله: ساعت ۹ تا ۱۲  برگزارکننده: استانداری یوله بوری، اطلاعات بیشتر برای ثبت نام:

http://www.regiongavleborg.se/globalassets/samverkanswebben/halsa-vard-tandvard/vuxna/vald_i_nara_relationer/jamstalldhet-maskulinitet-och-heder—inbjudan-till-forelasningsdag.pdf

آدرس:

LÄNSTYRELSEN: FOLKETS HUS GÄVLE, SÖDRA CENTRALGATAN 10.

 

۲۰ مارس در نورشوپینگ:

ساعت: ۹ تا ۱۲ ظهر، برگزار کننده و آدرس:

Flyktingmedicinskt Centrum: Runstenen, hus 10/11 bakom Vrinnevisjukhuset

۲۱ مارس دراستکهلم:  همراه با وزیر بیمه اجتماعی آنیکا استراند هل.

برگزار کننده: صندوق بیمه ۰۹:۰۰ – ۱۶:۳۰ ساعت

Adress :World Trade Center” ،

وین:  ۲۱ آپریل زمان ساعت ۱۸  بعد از ظهر،

برگزارکننده: انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم اتریش، ساعت ۱۹ بعد از ظهر مکان محل خانه ایران.

آدرس:

Binder gasse ۵-۹/۱  ۱۰۹۰   .Wien

سوئد، ۲۵ آپریل در بورلینگه:

ساعت ۹ تا ۱۱ برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام به لینک زیر رجوع شود:

برگزار کننده:

Community Parent Education

http://www.svenskacope.se/index.php/nyhetsarkiv/292-dags-att-anmaela-sig-till-den-nationella-cope-dagen

۲۵ آپریل: استکهلم، پارلمان سوئد، ساعت ۱۳ تا ۱۵ همراه با چند پژوهشگر دیگر.

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)