هویت در مهاجرت

بنیاد زنان ایرانی در هلند، برنامه سخنرانی و کارگاه آموزشی «هویت در مهاجرت» را در تاریخ ۱۱ و ۱۲ مارس ۲۰۱۷ با شرکت مژگان کاهن، رضا کاظم‌زاده و مهرداد درویش پور برگزار می‌کند.