رهنمود کمسیون سه جانبه و برژینسکی: «اعتراض مردم تحت ستم، شرایط انفجاری پدید آورده و تنها راه کنترل اوضاع، کوشش برای انداختن تحول از مسیر آشوب و هرج و مرج به مسیر انتقال منظم است.»

فایل صوتی قسمت بیستم گفتگو


قسمت‌های پیشین
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=401

سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)