افزایش دمای زمین حتی نیم درجه ی سانتیگراد
در توافقها و تعهدات مندرج در كنفرانس بين المللى تغيير اقليم در پاريس گرمايش زمين و افزايش دما حتى در مقايسه با دوران انقلاب صنعتى آنقدر زیاد بود که بسيارى از دانشمندان و محققان اين رشته و حتی مردم عادى را شگفتزده كرد.
در نتيجه گروهي تشكيل شد تا دماو تغييرات اقليم را تا سال ٢٠١٨ با دقت رصد كنند. آزمايشها و تحقيقات جديد در راستاى باسخ به اين پرسش اساسى بود , اگر ميانگين دمای افزایش یافته به اندازه ی ١.٥ درجه ى سانتيگراد به ٢ درجه برسد يعنى نيم درجه ى ديگر نیز زياد شود و به عبارتی به خط قرمز برسد چه اتفاقى خواهد افتاد؟!
اين خط قرمز توافقي بود كه بيست سال بيش بسيارى از كشورهاي جهان بر سر آن به توافق رسيدند كه تلاشى داوطلبانه در برنامه هاي كلان سوخت و انرژى خود بگنجانند، به ترتيبى كه افزايش دماى زمين بيش از ١.٥ درجه افزوده نشود در واقع این دما به عنوان خط خطر تعريف شد .
آنزمان بسيارى از مدلهاي هواشناسي و فيزيك جو و اتمسفر وجود نداشتند و دسترسى به داده و آناليز آنها چندان آسان نبود اما با پيشرفت سريع علم هواشناسى در اين دهه ى اخير بسيارى از نقاط مبهم در مورد نتايج و دلايل گرمايش زمين روشن شده است و آن را در دسترس قرار داده است. چالش مهمى بيش روى شهروندان و قانونگذاران جهان وجود دارد، زمين چگونه خواهد بود اگر ميانگين دماى آن تا دو درجه افزايش يابد؟!

اطلاعات بالا نشان میدهد که تفاوت نیم درجه ای افزایش دمای میانگین زمین چه خواهد بود. به طور مثال سطح آب دریاهای آزاد در این تفاوت نیم درجه که چندان به چشم نمی آید , ده سانتیمتر بیشتر افزایش می یابد و این به معنی زیر آب رفتن زمینها و شهرهای بیشتر است. یا خطر آب شدن صخره های یخ که از مهمترین منابع آب شیرین زمین به شمار می آیند ۹۸ درصد خواهد شد, در مقایسه با ۹۰ درصد.

روش استاندارد اينگونه تحقيقات بسيار پيچيده است. صدها دانشمند روى مدلهاى پيچيده ى هواشناسى كار ميكنند و تغييرات آتى آب و هوا را بر فاكتورهايى مانند كشاورزى و اكو سيستم و بهداشت و منابع آب و زير ساختهاى زندگى شهرى بررسى ميكنند . ميزان توليد گازهاى گلخانه اى هم از مهمترين فاكتورهايى است كه مرتب مورد سنجش قرار ميگيرد. مجوعه ى گزارشها نشان ميدهد حتي نيم درجه افزايش دما ( از ١.٥ به ٢ درجه ي سانتيگراد ) هم ميتواند يك تفاوت بسيار بزرگ براى زمين باشد.
نمودار زیر نشان ميدهد كه با رسيدن به دماى دو درجه افزايش تغيير وضعيت دمايي زمين بسيار سريع پيش خواهد رفت و ما به يك شرايط غير استيبل دمايي رو به افزايش ميرسيم. در حالي كه اگر مطابق خط قرمز در نمودار شرايط را در وضعيت فعلى حفظ كنيم ميتوانيم به يك ثبات دمايي در طول سالها اميدوار باشيم به معناى اينكه زمين را در شرايط فعلى حفظ كنيم. فاصله و ترند زمانى كه افزايش دما اتفاق مي افتد بسيار حائز اهميت است. پروزه اى با عنوان HAPPI تنها به بررى تغيير وضعيت زمين با افزايش نيم درجه ى ديگر اختصاص دارد و مدلهاى هواشناسى طراحى شده ى جديد هنوز هم توان تخمين و شبيه سازى شرايطى كه در آينده و در نتيجه ى گرمايش زمين رخ ميدهند را ندارند. تحقيقات در تلاشند براي يافتن نقطه شكست دمايي غير قابل بازگشت براى براى زمين. نقطه اى كه فرو پاشی برگشت ناپذير لايه هاى يخ و يا بيابان شدن وسعت زيادى از زمينها را باعث ميشود و امروز با تعقيب و ثبت تغييرات پيش بينى ميشود كه اين دماى غير قابل برگشت حتى با همين نيم درجه افزايش هم امكان دارد اتفاق بيافتاد.

به این  نمونه ها از نتایج گرمایش زمین نگاه کنید.
تصویر زیر جداشدن بخش بزرگی از کوه یخ لارسن بی است در حاشیه شمال غربی دریای ودل در قاره قطب جنوب است.

افزایش و بالا آمدن سطح رود گنگ که از کوههای هیمالیا سر چشمه میگیرد تنها در طول یکسال به علت آب شدن برفهای هیمالیا ( از آگوست ۲۰۱۵ تا آگوست ۲۰۱۶)
 
آب شدن بخش مشخص شده از برفهایی در ناحیه ی Tibet’s Aru Range تنها در عرض یکماه, از جون تا جولای ۲۰۱۶

آب شدن بخشی ار یخهای گرینلند تنها در عرض دو سال از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)