افزایش دمای زمین حتی نیم درجه ی سانتیگراد
در توافقها و تعهدات مندرج در کنفرانس بین المللى تغییر اقلیم در پاریس گرمایش زمین و افزایش دما حتى در مقایسه با دوران انقلاب صنعتى آنقدر زیاد بود که بسیارى از دانشمندان و محققان این رشته و حتی مردم عادى را شگفتزده کرد.
در نتیجه گروهی تشکیل شد تا دماو تغییرات اقلیم را تا سال ٢٠١٨ با دقت رصد کنند. آزمایشها و تحقیقات جدید در راستاى باسخ به این پرسش اساسى بود , اگر میانگین دمای افزایش یافته به اندازه ی ١.۵ درجه ى سانتیگراد به ٢ درجه برسد یعنى نیم درجه ى دیگر نیز زیاد شود و به عبارتی به خط قرمز برسد چه اتفاقى خواهد افتاد؟!
این خط قرمز توافقی بود که بیست سال بیش بسیارى از کشورهای جهان بر سر آن به توافق رسیدند که تلاشى داوطلبانه در برنامه های کلان سوخت و انرژى خود بگنجانند، به ترتیبى که افزایش دماى زمین بیش از ١.۵ درجه افزوده نشود در واقع این دما به عنوان خط خطر تعریف شد .
آنزمان بسیارى از مدلهای هواشناسی و فیزیک جو و اتمسفر وجود نداشتند و دسترسى به داده و آنالیز آنها چندان آسان نبود اما با پیشرفت سریع علم هواشناسى در این دهه ى اخیر بسیارى از نقاط مبهم در مورد نتایج و دلایل گرمایش زمین روشن شده است و آن را در دسترس قرار داده است. چالش مهمى بیش روى شهروندان و قانونگذاران جهان وجود دارد، زمین چگونه خواهد بود اگر میانگین دماى آن تا دو درجه افزایش یابد؟!

اطلاعات بالا نشان میدهد که تفاوت نیم درجه ای افزایش دمای میانگین زمین چه خواهد بود. به طور مثال سطح آب دریاهای آزاد در این تفاوت نیم درجه که چندان به چشم نمی آید , ده سانتیمتر بیشتر افزایش می یابد و این به معنی زیر آب رفتن زمینها و شهرهای بیشتر است. یا خطر آب شدن صخره های یخ که از مهمترین منابع آب شیرین زمین به شمار می آیند ۹۸ درصد خواهد شد, در مقایسه با ۹۰ درصد.

روش استاندارد اینگونه تحقیقات بسیار پیچیده است. صدها دانشمند روى مدلهاى پیچیده ى هواشناسى کار میکنند و تغییرات آتى آب و هوا را بر فاکتورهایى مانند کشاورزى و اکو سیستم و بهداشت و منابع آب و زیر ساختهاى زندگى شهرى بررسى میکنند . میزان تولید گازهاى گلخانه اى هم از مهمترین فاکتورهایى است که مرتب مورد سنجش قرار میگیرد. مجوعه ى گزارشها نشان میدهد حتی نیم درجه افزایش دما ( از ١.۵ به ٢ درجه ی سانتیگراد ) هم میتواند یک تفاوت بسیار بزرگ براى زمین باشد.
نمودار زیر نشان میدهد که با رسیدن به دماى دو درجه افزایش تغییر وضعیت دمایی زمین بسیار سریع پیش خواهد رفت و ما به یک شرایط غیر استیبل دمایی رو به افزایش میرسیم. در حالی که اگر مطابق خط قرمز در نمودار شرایط را در وضعیت فعلى حفظ کنیم میتوانیم به یک ثبات دمایی در طول سالها امیدوار باشیم به معناى اینکه زمین را در شرایط فعلى حفظ کنیم. فاصله و ترند زمانى که افزایش دما اتفاق می افتد بسیار حائز اهمیت است. پروزه اى با عنوان HAPPI تنها به بررى تغییر وضعیت زمین با افزایش نیم درجه ى دیگر اختصاص دارد و مدلهاى هواشناسى طراحى شده ى جدید هنوز هم توان تخمین و شبیه سازى شرایطى که در آینده و در نتیجه ى گرمایش زمین رخ میدهند را ندارند. تحقیقات در تلاشند برای یافتن نقطه شکست دمایی غیر قابل بازگشت براى براى زمین. نقطه اى که فرو پاشی برگشت ناپذیر لایه هاى یخ و یا بیابان شدن وسعت زیادى از زمینها را باعث میشود و امروز با تعقیب و ثبت تغییرات پیش بینى میشود که این دماى غیر قابل برگشت حتى با همین نیم درجه افزایش هم امکان دارد اتفاق بیافتاد.

به این  نمونه ها از نتایج گرمایش زمین نگاه کنید.
تصویر زیر جداشدن بخش بزرگی از کوه یخ لارسن بی است در حاشیه شمال غربی دریای ودل در قاره قطب جنوب است.

افزایش و بالا آمدن سطح رود گنگ که از کوههای هیمالیا سر چشمه میگیرد تنها در طول یکسال به علت آب شدن برفهای هیمالیا ( از آگوست ۲۰۱۵ تا آگوست ۲۰۱۶)
 
آب شدن بخش مشخص شده از برفهایی در ناحیه ی Tibet’s Aru Range تنها در عرض یکماه, از جون تا جولای ۲۰۱۶

آب شدن بخشی ار یخهای گرینلند تنها در عرض دو سال از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)