يك مرد  همجنسگرا از  ايران به دليل فرمان اجرايي رييس جمهور  ترامپ كه برنامه پذيرش پناهجو را به تعليق درآورد، اكنون قادر نيست كه در ايالات متحده اسكان يابد.

پدرام كه از  واشنگتن بليد خواست كه نام خانوادگيش را منتشر نكند، روز دوشنبه در طول يك مصاحبه بوسيله اسكايپ از شهر تركي  يالووا گفت كه او به دليل خواهرش كه  گرين كارت دارد و در  هوستون با خانواده اش زندگي مي كند، انتخاب كرده كه در ايالات متحده اسكان يابد.

او همچنين به بليد گفت كه او قادر خواهد بود به عنوان يك طراح صنعتي در اين كشور كار كند.

پدرام گفت :”من براي اين كار فرصت هاي بيشتري در ايالات متحده دارم.”

او افزود :”من فكر مي كنم در ايالات متحده براي من بهتر و ايمن تر است.”

پدرام در انتظار آخرين مصاحبه اش با كميسيون مهاجرت كاتوليك بين المللي بوده است، سازماني كه با آژانس پناهجويي ايالات متحده فعاليت مي كند. پدرام به بليد گفت كه او انتظار داشت كه در ماه آوريل يا مي به ايالات متحده سفر كند.

فرمان اجرايي كه ترامپ در ٢٧ ژانويه امضا نمود برنامه پذيرش پناهجوي ايالات متحده را براي ١٢٠ روز به تعليق درمي آورد و به طور نامحدود پناهجويان سوريه اي را از ورود به اين كشور ممنوع مي كند. اين فرمان همچنين صدور ويزاي شهروندان  ايران،  عراق،  سوريه،  يمن،  سومالي،  سودان و  ليبي را براي سه ماه به تعليق در مي آورد.

پدرام گفت :”ما داريم از ديگر رژيم هاي بد مانند رژيم جمهوري اسلامي ايران فرار مي كنيم. اما اكنون ترامپ ما را از رفتن به ايالات متحده ممنوع مي كند. اين بسيار اندوهناك است.”

پدرام همچنين اشاره كرد پناهجوياني كه مي خواهند در ايالات متحده اسكان يابند از پيش دستخوش يك ابهام و فرايند بررسي طولاني شده اند كه مي تواند سال ها زمان ببرد تا كامل شود.

فرمان اجرايي ترامپ به اصطلاح “بررسي شديد” مهاجران بالقوه را زماني خلاصه كرد كه دولتش برنامه پذيرش پناهجوي ايالات متحده را دوباره برقرار نمود.

اين بيان مي كند كه در بين بقيه چيزها، ايالات متحده نبايد كساني را بپذيرد كه در فعاليت هاي متعصب يا  تنفر شركت مي كنند (از جمله قتل هاي ناموسي عليه زنان، يا ديگر شكل هاي  خشونت عليه زنان، يا  شكنجه و آزار و اذيت كساني كه به مذهب هايي غير از مذهب خودشان عمل مي كنند) يا كساني كه به آمريكاييان از هر  نژاد،  جنسيت يا  گرايش جنسي ستم مي كنند.”

او گفت :”آنها هميشه افرادي كه به  آمريكا مي روند را بررسي مي كنند. ما پناهجوياني نيستيم كه به اروپا مي رويم.”

پدرام افزود :”اروپا درهايشان را باز كردند و هركس به اين قاره وارد مي شد – تروريست ها، پناهجويان، هركسي كه مي توانست وارد مرز شود. ايالات متحده مانند اروپا نيست.”

زندگي در تهران وحشتناك بود.

پدرام در اصل اهل  شيراز، شهري در جنوب ايران است. او در ژوئن ٢٠١٠ به  تهران نقل مكان كرد تا در دانشگاه هنر در پايتخت ايران طراحي صنعتي بخواند.

پدرام به بليد گفت كه او تصميم گرفت كه به تهران برود چون پدرش او را به دليل رفتارهاي همجنسگرانه اش و  آتئيسم مورد آزار قرار داد. او گفت كه پدرش به او پول نداد زيرا مي خواست او را مجازات كند.

پدرام در اشاره به پدرش و ديگر اعضاي خانواده گفت :”آنها به من گفتند، تو رفتار خوبي نداري و مانند يك دختر رفتار مي كني. دوستانت خوب نيستند. آنها كوني هستند.”

ايران در بين كشورهايي است كه اعمال جنسي  همجنس با رضايت طرفين را با مرگ مجازات مي كند.

پدرام به بليد گفت كه او و دوست پسر سابقش با يكديگر در تهران زندگي كردند.

آنها پرده هاي بسيار نازكي بر شيشه هاي آپارتمانشان داشتند. پدرام همچنين به بليد گفت كه او و دوست پسرش در آن زمان بطورجداگانه زندگي كردند تا “همسايگانمان ما را با هم نبينند.”

او گفت :”ما داشتيم با هم زندگي مي كرديم، اما كل وقت براي ما بسيار وحشتناك بود. ما هميشه مي ترسيديم كه همسايگانمان با پليس تماس خواهند گرفت و بگويند كه دو مرد دارند با هم زندگي مي كنند و شايد با يكديگر  رابطه جنسي دارند يا شايد به آنها بگويند كه ما  همجنسگرا هستيم.”

پدرام گفت كه همكلاسي هايش او را آزار دادند. او به بليد گفت كه آنها همچنين يكبار او را وقتي دانشگاه را ترك كرد در خيابان كتك زدند.

پدرام گفت :”آنها با واژه هاي بدي به من توهين كردند. من هرگز نمي توانستم شكايت كنم.”

پدرام گفت كه او از كارخانه اي كه او به عنوان يك طراح صنعتي كار مي كرد اخراج شد، زيرا مديران “فهميدند كه من همجنسگرا هستم.”

او گفت كه او قادر نبود تا كار ديگري پيدا كند زيرا كارت شناسايي او شامل اشاره اي به معافيت فيزيكي اش از خدمت نظامي بود كه به مردان همجنسگرا ارائه مي شود.

پناهجويان قادر نيستند كه سوار پروازها از استانبول به ايالات متحده شوند.

پدرام دو سال پيش تهران را ترك نمود و به  تركيه فرار كرد.

او به بليد گفت كه بيش از ١٠٠ پناهجوي ايراني  دگرباش در يالووا وجود دارد، كه تقريبا دو ساعتي جنوب  استانبول در درياي مرمره قرار دارد.

پدرام گفت كه همچنين بيش از ٥٠٠ ايراني مسيحي در اين شهر وجود دارد كه آنها نيز به دنبال پناهجويي هستند.

پدرام گفت مقام هاي تركي به آنها اجازه نمي دهند كه شهر را بدون اجازه ترك كنند. او همچنين گفت كه او و ديگر پناهجويان دگرباش با  تبعيض و  خشونت مشابهي مواجه هستند كه آنها در  ايران تجربه كرده اند.

پدرام گفت :”بسياري از دوستانمان توسط مردم مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. افراد بسيار  همجنسگراستيز و حتي بيگانه ستيزي وجود دارد كه با ما خوب رفتار نمي كنند.”

او گفت كه همسايگانش بطور مداوم از او سوال هايي درباره اين مي پرسند كه چرا او در شهر آنان است، چرا او مجرد است، دين او چيست و آيا او شغلي دارد.” پدرام گفت آنها همچنين صاحب خانه اش را آزار دادند.

او گفت :”من و بسياري از دوستانم نگراني بسيار زيادي داريم. در تركيه ما شرايط مشابهي مانند ايران داريم و اينجا براي ما بسيار ناامن است.”

پدرام گفت كه او و ديگر پناهجويان بايد هر دو هفته با مقام هاي مهاجرت محلي ملاقات كنند.

او گفت كه آخرين ملاقات در ٢٥ ژانويه بود، همان روزي كه  ترامپ دو فرمان اجرايي را امضا نمود كه ساخت يك ديوار در طول مرز ايالات متحده و  مكزيك را در دستوركار قرار داد و تهديد نمود كه بودجه فدرال به اصطلاح “شهرهاي پناهگاه” را قطع مي كند. گزارش هايي همچنين درباره طرح اين دولت براي به تعلق در آوردن برنامه پذيرش پناهجويان ايالات متحده و توقف صدور ويزا براي شهروندان  ايران،  عراق،  سوريه،  يمن،  سومالي،  سودان و  ليبي منتشر شد.

پدرام گفت :”هركسي داشت در اين باره صحبت مي كرد. افراد زيادي بسيار نگران و مضطرب شدند و كسي نمي توانست كاري انجام دهد.”

پدرام گفت او پناهجوياني را مي شناسد كه برنامه ريزي شده در طول هفته به ايالات متحده سفر كنند.

او گفت آنها قادر نبودند كه سوار پروازهايشان در فرودگاه آتاتورك استانبول شوند.

پدرام گفت بسياري از آنها خانه هايشان را فروختند و شغلشان را در ايران ترك كردند تا به تركيه فرار كنند.

او گفت :”آنها در حال حاضر چيزي در تركيه ندارند : نه خانه، نه شعل، هيچ چيز.”

او گفت :”آنها ناگهان تكان خوردند. اين مشكل بزرگي است.”

پدرام گفت او پيش از اسكانش در ايالات متحده داشت زبان انگليسي مي خواند و توانايي هاي كاري اش را بهبود مي بخشيد.

اين برنامه ها در حال حاضر متوقف شده است.

پدرام گفت :”من اميدوارم همه چيز بهتر شود.”

ترجمه تخصصي براي دارما و مارتيا: احسان پارسي

‏‎ما همه جا هستيم، آزاد و برابر:

‏‎فيس بوك ما:

‏‎‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia

‏‎وب سايت ما:

‏‎‏http://dharmamartia.org

‏‎صفحه خبر وب سايت :

‏‎‏http://dmblog.dharmamartia.org/ home

اينستاگرام ما:

‏dharma martia

توييتر ما:

‏@DharmaMartia

‏‎كانال تلگرام ما:

‏‎‏https://telegram.me/DharmaMartia

‏‎همكاران ما:

‏‎‏رسانه همياري:

‏‎‏http://media.hamyaari.ca

‏‎‏سايت خودنويس:

‏‎‏www.Khodnevis.org

‏‎‏ فضاي اختصاصي دارما و مارتيا در تريبون زمانه:

www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia

سايت پلنت ترنسجندر:

‏www.planettransgender.com

‏‎منبع :

http://www.washingtonblade.com/2017/01/30/gay-iranian-refugee-unable-resettle-u-s/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)