در تظاهرات اعتراضی ایستاده در تورنتو
در گرامیداشت جان باختگان فاجعه پلاسکو شرکت کنیم!

یکشنبه ۲۹ ژانویه ۲۰۱۷، ساعت ۱ تا ۲ بعدازظهر

ضمن اعلام همدردی و همبستگی با کارگران آتش نشانی تهران و کلیه کارگران صدمه دیده در این حادثه دلخراش، بار دیگر جان باختن آتش نشانان و کارگران ساختمان پلاسکو و همه افرادی که در این فاجعه قربانی شدند را به خانواده آنها و طبقه کارگر تسلیت می گوییم.

اندوه و خشم عمومی از این فاجعه تنها هنگامی می تواند از خود اثر مثبت و پایداری به جا نهد که باعث دگرگون کردن شرایط ضد انسانی و جنایت کارانه حاکم بر ایران شود.

موج اندوه و همدردی عمومی در ایران و سراسر جهان می تواند و باید به مبارزه و کارزارهای اعتراضی نه تنها علیه نادیده گرفتن استانداردهای ایمنی در محیط های عمومی کار و بی حقوقی مطلق طبقه کارگر ایران بلکه به افشای هر چه گسترده تر ماهیت سرکوبگرانه و ضد انسانی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی تبدیل شود.

در تظاهرات ایستاده در روز ۲۹ ژانویه که به این منظور تدارک دیده شده و اعلام گردیده است با شاخه گل و بنرها و پلاکاردهای اعتراضی شرکت کنیم!

زمان: یکشنبه ۲۹ ژانویه ۲۰۱۷، ساعت ۱ تا ۲ بعدازظهر
مکان: میدان مل لستمن، ۵۱۰۰ خیابان یانگ

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-کانادا

Iaswi.can@gmail.com
www.workers-iran.org

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)