رژیم ایران ٧ شهروند کورد را به اتهام عضویت در حزب دمکرات کوردستان ایران، به اعدام و احکام بلند مدت حبس محکوم کرد.

دستگاه قضایی رژیم تهران در استان کوردستانی اورمیه، برای یک شهروند کورد اهل شهرستان شنو(اشنویه) حکم اعدام و ۶ تن دیگر را نیز به ٩۶ سال حبس تعزیری محکوم کرد.

دادگاه انقلاب رژیم ایران در استان کوردستانی اورمیه به شرح ذیل برای این ش‌روندان کورد حکم سنگین صادر نموده است

١- هدایت عبدالله پور، حکم اعدام
٢- حاصل عزیزی ٢۵ سال حبس تعزیری
٣- محمدظاهر فرامرزی، ٢٠ سال حبس
۴ – یعقوب بااکرام، ١۵ سال حبس
۵– جلال مسروری، ١۵ سال حبس
۶ – کمال مسروری، ١١ سال حبس
٧- صدیق بااکرام، ١٠ سال حبس

این شهروندان کورد اهل روستای قره سقل از توابع شهرستان شنو می‌باشند، که به از سوی رژیم ایران به همکاری با حزب دمکرات کوردستان ایران متهم شده‌اند.

اخیرا نیز در یک ماه گذشته ۵ تن از جوانان این روستا به اتهام همکاری با حزب دمکرات به زندان تعزیری محکوم شده بودند.

به دنبال درگیری پیشمرگهای حزب دمکرات و نیروهای تروریستی سپاه پاسداران رژیم ایران، این روستا به دلیل آتش توپخانه‌ی رژیم ایران ٨٠ درصد آسیب دید و همزمان بیشتر جوانان این روستا از سوی نیروهای سپاه پاسداران بازداشت و به زندان محکوم شدند.

بر اساس آمارهای موجود در رسانههای حقوق بشری، به دنبال درگیری میان پیشـرگان حزب دمکرات کوردستان ایران و سپاه پاسداران، نیروهای رژیم بیش از ١٠٠ نفر جوانان کورد را در طول ٢ هفته بازداشت نمودند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)