بر طبق آمار و ارقام جديد، تغييري بسيار سريع در تعداد افراد دگرباش كه در جستجوي پناهجويي مي باشند وجود دارد.

تعداد تاييد شده به سايت پينك نيوز توسط وزارت كشور نشان دهنده افزايشي بيش از ٤٠٠٪‏ در پنج سال مي باشد.

١١١٥ نفر ذكر كردند كه ميلجنسي دليلي براي جويندگان پناهجويي در بيشتر آمار و ارقام اخير است كه به سال ٢٠١٤ اشاره مي شود.

از سال ٢٠٠٩ تنها ٢٠٠ پرونده وجود داشت كه به ميل جنسي مربوط است.

دولت در ميان گزارش هاي رفتار تحقيرآميز و چالش هاي وزارت كشور از پيش از آشكار كردن اين مساله خودداري نمود كه درواقع چه تعداد درخواست پناهجويي از افراد دگرباش كه از كشورهاي همجنسگراستيز فرار مي كنند پذيرفته شده است.

افرادي كه در كشورشان به دليل ميل جنسي يا هويت جنسيتي شان با آزار و اذيت مواجه مي شوند مي توانند در انگلستان در جستجوي پناهجويي باشند.

دایان ابوت مسئول نظارت امنيتملي به پينك نيوز گفت :”يكي از دليل هايي كه افراد ادعاي آزار و اذيت دارند به دليل سلسله معرفي هاي مجازات مرگ براي همجنسگرايي توسط دولت هاي آفريقايي است.”

“نگاهي به نمونه كشور اوگاندا مي اندازيم. در حالي كه ما پيشرفت باورنكردني كرديم، در بسياري از بخش هاي جهان افزايشي در رفتارهاي تهديدآميز نسبت به همجنسگرايان وجود داشته است و دولت های سرکوبگر سخت گيري و شدت عملي بكار برده اند.

“به دليل كاري كه سازمان های کمک رسان و مبارزان حقوقمدني انجام داده اند – افراد بيشتري احساس كرده اند كه مي توانند مورد حمايت واقع شوند و در جستجوي پناهجويي باشند.”

شایع ترین مكان براي افرادي كه در جستجوي پناهجويي بر اساس ميل جنسي هستند پاكستان بود، جايي كه فعاليت همجنس حكم دو سال پشت ميله هاي زندان را دربر دارد.

جامائيكا، نيجريه و غنا ديگر كشورهاي شايع براي كساني هستند كه در جستجوي پناهجويي بر پايه ميل جنسي شان مي باشند.

اين افزايش به احتمال زياد به دليل تغييرهايي در پردازش پناهجويان دگرباش است.

ترزامي، و سپس امنيت ملي، دستور بازبيني اين سيستم را پس از اين دادند كه سايت آبزرور افشايي از بازجويي اهانت آميز كارمندان وزارت كشور را منتشر نمود كه اغلب سوال هايي مي پرسيدند كه افراد همجنسگرا را كليشه مي كند.

رييس بازرسي نشان داد كه يك پنجم مصاحبه هاي انجام شده توسط مددكاران افراد همجنسگرا را كليشه مي كند و يك دهم شامل سوال هايي درباره ماهيت غير رضايت بخش بود.

اقدام هاي پس از آن براي جلوگيري از چنين بازجويي هايي انجام شد و سبب شد كه اين سيستم براي جويندگان پناهجوي دگرباش بهتر كار كند.

سازمان پناهجويان، پناهندگان سياسي و مهاجران (اورام) با پناهجويان داوطلبي كار مي كند كه از جنگ به كشورهاي ايمن تر فرار مي كنند.

“نيل گرونگس” مدير اجرايي اورام گفت :”افراد كاملا وحشت زده هستند كه آشكارسازي كنند، و به درستي خواهند مرد، آنها اگر آشكارسازي كنند مرده خواهند بود.”

“تعداد افراد دگرباش كه از اين سيستم زنده مي گذرند و درخواست اسكان مي دهند، كم مي باشد، و حتي به راس درصد افراد دگرباشي نمي رسد كه در جمعیت بین المللی نشان داده مي شوند.”

گرونگس افزود :”پيامد آن سختي شديدي براي افرادي است كه از پيش از برخي از آسيب ها و ضربه هاي روحي فرار كرده اند.”

گرايش هاي همجنسگراستيز و دگرجنسگونهستيز همچنين در بين پناهجويان رايج است – كه پناهجويان دگرباش را در معرض سواستفاده و بدرفتاري و انزوا قرار مي دهد.

گرونگس گفت كه شورايحقوقبشر سازمان ملل متحد بسيار بسيار درباره امنيت پناهجويان دگرباش نگران است.

سازمانمللمتحد پيش بيني مي كند كه ١٧٠ هزار مكان اسكان در سال ٢٠١٧ فراهم خواهد بود، اما ١.١٩ ميليون پناهجو براي اسكان واجد شرایط در نظر گرفته شده اند – حتي درصد كمتري از بيش از ٦٠ ميليون نفري كه در سطح جهاني آواره شده اند.

كمك و حمايت براي يافتن خانه اي جديد هميشه به پناهجويان ارائه نمي شود، و بنابراين آنها به شيوه هاي ديگري روي مي آورند تا غذا بخورند و زنده بمانند. پناهجويان در يونان به اعمال جنسي روي مي آورند تا از نظر مالي از خودشان حمايت كنند و با توجه به کنترل مرزی محدود تنها و بي كس در شرايط سخت رها شده اند.

افراد دگرباش هنوز در خطر هستند و پناهجويان دگرباش بويژه آسيب پذير هستند. در كشتار اورلاندو مشاهده شد كه بيش از ١٠٠ فرد دگرباش كشته و زخمي شدند. ١٠٠ فرد دگرجنسگونه ديگر تاكنون امسال كشته شده اند، از جمله يك فعال دگرجنس گونه در پاكستان.

ترجمه تخصصي براي دارما و مارتيا: احسان پارسي

فيس بوك ما:

‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia

وب سايت ما:

‏http://dharmamartia.org

صفحه خبر وبسايت :

‏http://dmblog.dharmamartia.org/home

كانال تلگرام ما:

‏https://telegram.me/DharmaMartia

همكاران ما:

‏http://media.hamyaari.ca

‏www.Khodnevis.org

‏https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia

‏‎منبع :

http://www.pinknews.co.uk/2017/01/18/number-of-lgbt-asylum-seekers-rises-sharply/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)