از قَعرِ چاه  آمده  بودند   گفتند از  بهشت …

حرف زدند و ساکت بودیم ما

خاک را دزدیدند   دریا را   آسمان را   کوه و رودِ  دریاچه را

جانِ آدمی  را دزدیدند   دوستیِ عِشق را   نان را   و باز  ساکت بودیم  ما

تُفنگِ  آب-پاشِ  رویِ پُشتِ بام    زبانزدِ آسمان شد

زمین  فریاد زَنِ   باران   نور   نَسیمِ شُست و شو  شد  

-که بروند و  باز نگردند  دیگر به جایی   حتّا  به زِمزمه ای یکپارچه  از ما

که  معنایِ ما را دزدیدند   مَعنایِ زندگی و زمین را

و  هنوز ساکتیم ما

تقویم  می گوید    دیگر   بهار شده    با همین ما

 

.       امیر سارم  

کانالِ  تلگرا م:

https://t.me/amirsarempoems

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)