سه زن کورد در پاریس به قتل رسیدند ، من آنها را  نمی شناختم  ،امروز برای اولین بار اسمشان را شنیدم ، از سرگذشتشان خبر نداشته ام ،  نمیدانم توسط چه کسی و برای چه کشته شدند. در اینترنت خواندم که  فعالان سیاسی بودند و درگیر مذاکراتی بودند. هدف این مذاکرات را هم به درستی نمی دانم … به کل چیز زیادی نمی دانم  و از مرگ سه زن مبارز بسیار متاسفم ….
حدس ها را می خوانم و روایت ها را می شنوم و  صبر می کنم تا مسئله روشنتر شود اما در زمانی که این صبوری  می طلبد ،  نمیتوانم خودداری کنم از مقایسه ی مرگ این سه زن با مرگ زن دیگری…
زنی که  او هم کورد بود ، و او هم سیاسی بود ، و کاملن معلوم بود چرا و به چه دلیل و توسط چه کسی کشته شده …
زنی که مدتی پیش  توسط شوهرش در اردوگاه کومله کشته شد .
زنی به همراه مردی به همراه اسلحه ای در یک اتاق حضور داشتند ، و بعد تنها مرد و اسلحه باقی ماند و زن با سه گلوله در بدنش دیگر نبود .
آنجا هم حدس ها و گمان ها زیاد بود  اما نه به شکل اینجا : ما که نمی توانیم بدانیم مسئله چیست ، ما که علم غیب نداریم… داشت اسلحه را تمیز می کرد و گلوله از اسلحه خارج شد و کمانه کرد و…
و وقتی همه معتقد بودند که سه گلوله محال است اشتباهن از اسلحه ای خارج شود و ناخودآگاه هر سه کمانه کنند و در بدن یک نفر فرو بروند زن بود که اینجا معرض اتهامات قرار گرفت که :پای معشوقی در کار بوده ، که معلوم نیست چه کرده ، که ….

آن زن  هم  یک فعال سیاسی بود ، وگرنه هیچ کس بیمار نیست که زندگی عادی را رها کند و به یک اردوگاه  نظامی برای زندگی برود . اما  هرگز از او  به عنوان یک فعال سیاسی نام برده نشد ، هیچ کسی  او را شیر زن نخواند و هیچ کس نگفت که او هرگز نخواهد مرد و همیشه زنده است و    ….

راستی ماجرای قتل آن زن چه شد ؟ چندین و چند خبرنگار کورد واین همه فعالان کورد … در آنجا سوالی سر این نبود که قاتل کیست ، قاتل  کاملن شناخته شده بود و  دلیل قتل روشن بود با این همه  هنوز نمیدانم ماجرا به کجا انجامید و مجرم چه شد … در یک اردوگاه نظامی ، رهبران گروه و دسته ، مسئول حفظ امنیت و حفظ جان افراد اردوگاه در زمان صلح هستند. اما کسی مسئول جان این زن شمرده نشد و هیچ کس مایل به پی گیری ماجرای او و نوشتن در سایت های متعدد اینترنتی در مورد او نبود.
زنی کشته شد ،زنی که تنها  در بین نزدیکترین دوستان و کسانش او را به یاد خواهند داشت . انگار که هرگز نبوده .

سه زن دیروز در پاریس کشته شدند …  ترور سیاسی زنان مسئله ی بی اهمیتی نیست . زنان به ندرت موضوع ترور سیاسی قرار می گیرند و بازتاب این مسئله در سطح جهانی بسیار گسترده است و خواهد بود. این سه زن  همیشه در تاریخ کوردستان به یاد می مانند.روی زن بودن آنها تکیه ی بسیاری می شود ،  روی ترور سیاسی آنها تاکید می شود و  روی تمام جزئیات آن تکیه شود و ابعاد این تراژدی کاملن مشخص می شود .

اما مرگ یک زن در اثر خشونت بر علیه زنان ، عادی ترین شکل ممکن مرگ  برای زنان است .  بخصوص که پای سازمانهای سیاسی و اردوگاه نظامی هم در میان باشد . پس  هیچ کس آن را جدی نمی گیرد ، هیچ اطلاعیه ی اعتراضی بر علیه آن تهیه و امضا نمی شود .  بهتر است  برای همه که  به آن پرداخته نشود  تا زمان وظیفه ی خود را انجام دهد و مسئله به فراموشی سپرده شود . و شد …
سه زن کورد در پاریس به قتل رسیدند . سه زنی که هرگز از یاد نخواهند رفتبرای آنها در اکثر کشورها مراسم اعتراض و یادبود گرفته می شود  و در زمره ی شهدای قهرمان کورد از آنها همه جا به نیکی نام برده خواهد شد .
و من نمیتوانم این سه زن را با یک زن دیگر که در اردوگاه کومله فقط کمی کشته شده بود و کمتر کسی مایل است او را به یاد آورد مقایسه نکنم .
زنی که در هیچ کجای دنیا مراسمی برای اعتراض به قتل ناموسی او به دست همسرش در یک اردوگاه نظامی ـ سیاسی  برگزار نشد ، و هرگز در هیچ بیانیه ای مسئولان این اردوگاه مواخذه نشدند ومسئله ی مجازات قاتل او هرگز در حوضه ی عمومی پی گیری نشد.
من نمیتوانم  فراموش کنم  و مقایسه نکنم که هر چهار زن کورد بودند  و هر چهار زن سیاسی بودند و هر چهار زن به قتل رسیدند .

  مسلمن اینجا  مقایسه ی مرگ کسی با کسی  نیست .
مسئله مقایسه ی  برخورد سایت های سیاسی و اجتماعی کورد ، و برخورد فعالان کورد با این قتل هاست . این سه زن قهرمانان کورد بودند  و نامشان همیشه به یادها خواهد بود ، آن یک زن ناموس کورد بود و  … راستی نامش چه بود ؟؟؟؟

پس نوشت : دوستی در کامنت ها برایم نوشت اول محکوم کن و بعد مقایسه …

به نظرم این حرف از آن حرفها بود . یعنی این که کسی هست که فکر کند من که قتل یک زن را به دست شوهرش تقبیح می کنم قتل سه زن را به دست یک تروریست کار خوبی بدانم ؟ ولی بعد در فیس بوک دیدم نه خیر ،  خیلی ها اینطور فکر می کنند و این نوشته را سر و ته می خوانند ـ چگونه می شود این کار را کرد  ؟ نمیدانم ، ولی می دانم که عده ای هستند که هر چه بنویسی ،  هر نتیجه ای که دلشان بخواهد  می گیرند  و مطمئن هستم که این جمله هم مسئله را تغییر نمی دهد ـ

اما باز برای خاطر جمعی که از طرف  برخی از ” دوستان غیور کورد ” به مرگ زجر آور محکوم نشوم ، می نویسم که  قتل این سه زن از نظر من عملی غیر انسانی و پلید است و قاتلان این سه زن باید دستگیر و مجازات شوند ، این  مجازات را برای قاتل آن یک زن هم می خواهم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)