«شعله خورشید»
بر درِ دروازه های شب
می رسد کم کم سپاهِ صبح
گر چه تاریک است و ظلمانی
یا پر از مکر است و طولانی
می کُشد هر شعله ای از نور
اینکه تا حاکم بماند زور
این خیال واهی است و کور
ظلمت و ظلم است خود فانی
در دیارِ تار و بی مهتاب
میشود هم برف و یخها آب
شعله خواهد زد دگر خورشید
فاش و هم رسواست هر جانی
(شعر منتشر شده در سال ۲۰۰۰ – ۲۰۰۱)
مهندس شاهین میر محمد حسینی

لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی بر علیه اینجانب:
www.shahinmirhosseini.wordpress.com
http://mirhosseini.weebly.com/

” وزارت تروریستی اطلاعات در حال کشتن من است “


اطلاعات بسیار مهم بر روی فیسبوک اینجانب
Facebook: Shahin Mir M. Hosseini

Shahin Mir Mohammad Hosseini

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com