مرگ رفسنجانی شوکی بزرگ بر همگان بود که درهمه رسانه ها بازتابی بسزایی داشته و دارد وی درسال ۶۸ نقش عمر بن خطاب را بازی کرد و انگونه که وی با ابوبکر صدیق بیعت نمود رفسنجانی هم با خامنه ای بیعد کرد و وی را به رهبری رساند ولی غافل از انکه روزی خود از قدرت خارج خواهد شد. رفسنجانی بعنوان فری سیاستمدار مداوم در عرصه های مختلف مخصوصا در عرصه سازندگی ایده های خوردرا به شیوه عقلانی پراگتیزه کرده بودو همانطور و بهمانگونه لقب سردار سازندگی رابخود، هاشمی هم سردار درندگی بود هم سازندگی. درندگی های رفسنجانی بر قشر ستمدیده کارگر و زحمتکش بوده و نقش بزرگی را ایفا کرد رفسنجانی همواره کوشید جامعه را بطور نمادین و با ظاهر سازی یکسان کند و قشر ضعیف و کارگر را با قشر قوی و سرمایدار درهم امیزد ولی درواقع سردار فکری دیگر در سر داشت تنها هدفش زیاد کردن طول نظام بودو اون کسی بود که سیاستهایش در طولانی بودن سالهای دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران موثر بودو وی ادغام ثروتمندان و تهی دستان را با دادن وام اغاز کرد و درعوض خصوصی سازی را اغاز کرد استخدام را حذف کرد و در مناطق کردستان مشغول بهغارت گنجینه های ۱۰۰۰۰ ساله شد و کارکتر و یا کارکترهایی مانند بابک زنجانی را راهی جامعه کرد که فرجام کار های سردار را در حال حاضر میتوان دیدو سرمایدار خانه و ماشین دارد و فرزندانشان به دانشگاه میروند قشر ضعیف و کارگر هم به همین گونه ولی با این تفاوت که قشر ضعیف مجبورن همیشه بدهکار بانک باشند زندگیشان بدو بدو واسه در اوردن نان و روزی خانوادیشان و خرج مایحتاجشان است ودگر از سیاست خبر ندارند چون وقتی برای ان نمانده است با برنامه های سردار قشر فقیرو فقیرتر و قشر ثروتمند ثررتمندتر از پیش شدند برنامه هایی که در زمان وی کلید خورد اما انروی دیگر سردار درندگیه وی بود با ترورهای خود رهبران و مخالفان خود را چه درداخل و چه درخارج مورد ترور قرارداد و درهمه ی انان نام وی در صدر قرار داشت، بسیاری از مخالفان رژیم را به روش مشکوک از میدان برداشت، در سال ۸۴دوباره به صحنه ی انتخابات بازگشت ولی حریف رهبری و احمدی نژاد نشد و بخاطر مصلحت نظام سکوت کرد تا سال ۸۸بعد از انتخابات جنجالی و با شبهه های فراوان دوباره احمدی نژاد و رهبری پیروز شدند ولی اینبار دگر سکوت نکرد و صدای مخالفان شد هم صدا باانان به میدان سیاست بازگشت و درسال ۹۲هم به بهانه ی کهولت سن رد صلاحیت شد وی با روحانی و تیم ان هم صداشند وی از سال ۸۴ماهیت رهبری راشناخت و دانست که سرش بی کلاه مانده است سردار خلع درجه شده بود ولی همچنان دژ بزرگی درمقابل رهبری و جناح تند رو بودو نکته ملموس و مشهود این است که رفسنجانی یک سیاستمدار باهوش بود، سن حکومت جمهوری اسلامی بعد از خمینی وامدار او بود، آیا نبودش استارت اختلافات حکومتی را نوید میزند؟
آیا طیف اصلاح طلب حامی بزرگ خود را از دست داده است؟
این دو سوال از هزاران سوال آینده جمهوری اسلامی است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)