اعلاميه هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

به مناسبت درگذشت علی اکبر هاشمی رفسنجانی

هاشمی برای بقاء جمهوری اسلامی از هیچ کوششی فروگذار نکرد

علی اکبر هاشمی رفسنجانی در ٨٢ سالگی چشم از جهان فروبست. او شخصيتی با کارکرد چند وجهی بود، زندگی چند سويه داشت و برای بقاء جمهوری اسلامی از هیچ کوششی فروگذار نکرد.

هاشمی‌، روحانی، سیاست‌مدار، پراگماتيست و اهل زدوبند بود. هاشمی سال ها عليه رژيم شاه مبارزه کرد، چند بار زندان افتاد، به عنوان يار ديرينه آيت الله خمينی و عزيزترين در نزد او، در قدرت گرفتن روحانيت، در پايه گذاری رژيم استبداد دينی و استقرار ساختار سياسی مبتنی بر ولايت فقيه سهم زيادی داشت. نقش او در جنايات جمهوری اسلامی، در قلع و قمع مخالفان از جمله سازمان ما در دهه ٦٠، تداوم جنگ ايران و عراق بعد از فتح خرمشهر، عزل آيت الله منتظری، کشتار زندانيان سياسی در سال ٦٧، برکشيدن علی خامنه ای به مقام ولی فقيه، سرکوب و ترور مخالفين در اواخر دهه ٦٠ تا اواسط دهه ٧٠ در داخل و خارج از کشور، کشتار نويسندگان سکولار، اجرای سياست تعديل اقتصادی، تعميق شکاف طبقاتی و به فلاکت کشاندن زندگی کارگران و زحمتکشان در دوره رياست جمهوری اش، باز کردن پای سپاه به حوزه اقتصادی، شکل دادن دولت رانتير و گسترش فساد قابل تاکيد است.

سويه ديگر زندگی هاشمی به مديريتش در بيرون کشيدن جمهوری اسلامی از گرداب جنگ ـ هرچند ديرهنگام ـ پيشبرد برنامه بازسازی ويرانه های جنگ ٨ ساله و رشد اقتصادی، جلوگيری از تقلب در انتخابات سال ٧٦، تلاش برای عادی سازی روابط با غرب و عربستان سعودی، همسوئی با مردم در اعتراض به تقلب در انتخابات سال ٨٨، سخنرانی اش در نماز جمعه و حمايت از آزادی زندانيان جنبش سبز، پايداری بر مواضع اعتدال گرايانه، مقابله با نيروهای راست افراطی، ايفای نقش لُولایی میان دو طرف حکومت و دفاع از برجام است. رفسنجانی بنيانگذار جريان اعتدا لگرا در درون جمهوری اسلامی بود و برای او حفظ “نظام” در اولويت نخست قرار داشت. او به اين دريافت رسيده بود که سياست های علی خامنه ای، فرماندهان سپاه و راست افراطی می توانند به فروپاشی جمهوری اسلامی بيانجامند.

انقلاب بهمن و حکومت برآمده از آن زندگی ايرانيان را دگرگون کرد و سرنوشت آن ها را تغيير داد. ميليون ها ايرانی از کشور رانده شدند، دهها هزار فعال سياسی و مدنی به بند کشيده شدند و سال های طولانی از زندگی خود را در اسارتگاه ها گذرانند، هزاران مخالف به جوخه اعدام سپرده شدند و صدها هزار معلم، استاد، مدير، مهندس، کارمند و … از کار برکنار گرديدند. او یکی از ستون های اصلی رژيم فقها بود و عملکرد او در نزديک به چهار دهه، به ويژه در دو دهه اول بعد از انقلاب، در زندگی تک تک ايرانيان و روندهائی که به آن ها اشاره شد، تاثيرگذار بود.

هاشمی رفسنجانی يکی از شخصيت های سياسی برجسته جمهوری اسلامی و صندوقچه اسرار جنگ و نظام جمهوری اسلامی بود. او اميرکبير دوم نبود ولی نام او در تاريخ به عنوان سیاستمداری چندسویه خواهد ماند. از سوئی با سهم کليدی در حيات رژيمی که قدرت سياسی را در دست ولی فقيه، نيروهای نظامی ـ امنيتی و راست افراطی متمرکز کرد، دين را با دولت در آميخت، کشور را به فساد و تباهی سوق داد، مخالفان و منتقدان را با بی رحمی سرکوب و ثروت کشور را در اختيار لايه نازکی از جامعه قرار داد و زندگی ميليون ها کارگر، زحمتکشان را به فلاکت کشاند. از سوی دیگر پراگماتیست واقع بینی که در حفظ منافع همین نظام تا واپسین لحظات عمرش، به مهارت عمل کرد و توانست شکاف عمیق میان خود و جامعه را، که حاصل عملکرد پیشگفته بود، بالنسبه ترمیم بخشد.

گرچه موقعيت هاشمی در دهه گذشته در ساختار قدرت تضعيف شد. ولی فقدان او در صحنه سياسی کشور در آرايش نيروهای درون حکومتی، تاثيرات معين خواهد گذاشت. او در چند سال گذشته در مقابل نيروهای افراطی ايستاد و به همين خاطر نيروهای افراطی يورش سنگينی را به او آورده و کوشيدند او را از سر راه بردارند. درگذشت هاشمی به عنوان چهره معتدل در حکومت، می تواند خامنه ای، نيروهای افراطی و سپاه را تقويت کرده و بر ميزان تاثيرگذاری آن ها در ساخت قدرت بيافزايد و کشور ما را با چالش های زيان بارتری در داخل، منطقه و جهان مواجه سازد.

در مراسم خاکسپاری آيت الله رفسنجانی، شعارهای جنبش سبز فرياد شد و زنده بودن آن را نشان داد. حضور وسیع مردم در مراسم و شعارهای آنان عليه ديکتاتور، عليه حصر رهبران جنبش سبز و در حمايت از آنان و دفاع از آزادی زندانيان سياسی، حاکی از وجود مقاومت مدنی و زمينه برای برآمد اعتراضی در ميان گروه های وسيعی از جامعه است که در فرصت های مناسب بروز می يابد. می توان گفت که امروز مقاومت مدنی در مقابل بلوک قدرت به امر مبرم و ضرور تبديل شده است. بکوشيم آن را گسترش دهيم. زندانيان سياسی که دست به اعتصاب غذا زده اند، در وضعيت ناگواری قرار دارند. لازم است در لحظه کنونی بر آزادی زندانيان سياسی، برداشتن حصر و برآوردن مطالبات کارگران و زحمتکشان پای فشاريم.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

٢٢ ديماه ١٣٩٥ (١١ ژانويه ٢٠١٧)

چهارشنبه, ژانویه ۱۱, ۲۰۱۷ – ۲۲:۰

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)