هومونرماتيويتي (هنجارمندي دگرباشان) يكي از دلايل ابتدايي است كه جامعهدگرباش قادر نيست كه يك جنبش منسجم و سازماندهي شده براي برابري شكل دهد و با گسترش جنبشي در مقابل نيونازي هاي ستيزه گر بايستد، افرادي كه بيشتر از هميشه بي پروا و جسور و داراي قدرت و اختيار هستند.

براي كساني كه با اين اصطلاح آشنا نيستند، يا آن را خارج از متن هاي دانشگاهي نشنيده اند، هومونرماتيويتي عمل اجرا كردن دگرجنسگراهنجاري (ارتقاي دگرجنسگرايي به عنوان گرايشجنسي طبيعي و برتر) – مانند استانداردهايي در جامعهدگرباشان – استانداردهايي كه مي گويد يك دختر قرار است لاغر، زنانه و مجذوب مردان باشد و شرمندگي براي كساني است كه به گفتن اين استانداردها موافقت نمي كنند.

به عبارت ساده تر، هومونرماتيو به افراد دگرباش نيرو مي بخشد تا مانند آنچه كه افراد دگرجنسگرا انتظار مي رود باشند عمل كنند. هومونرماتيويتي بطور اساسي مي گويد كه “خوب…من گرفتم كه شما پسر هستي كه مردان را دوست داري، اما ما تو را بدين خاطر مي بخشيم، تازماني كه شما مردانه، عضلاني و از همه نظر مانند يك پسر هستي.

همچنين چيزهايي مانند اين را بيان مي كند : “بدون سياهپوستان، بدون چربي و بدون زن صفتي”.

هومونرماتيويتي مي تواند هرجايي يافت شود : در گريندر، كلاب ها، در پوشش رسانه اي و در بخش نظرهاي هر مقاله اي كه من در مورد اين موضوع نوشتم.

مردم در جايگاه هاي قدرت در جامعه ي ما – همجنسگرايانمرد سفيدپوست – اغلب در ذهن تقاطع ايجاد مي كنند، كه منجر به تداوم بيشتر هومونرماتيويتي مي شود.

بيشترين افراد به حاشيه رانده شده در جامعه ما كه درباره شان صحبت مي شود، توسط ديگران در جامعه خوار و خفيف شده اند، هنگامي كه كشوري پر از تنفر، خشونت و دشمنان ستمگر داريم ما را مقابل يكديگر قرار مي دهند. اين چيزي نيست كه من سر هم كنم. به هيئت مديره رهبري غيرانتفايي دگرباشان ملي نگاهي بيندازيد. چند تا از رهبران دگرجنسگونه را مي توانيد در ذهنتان نام ببريد كه “لاورن كاكس” يا “جانت موك” نيستند؟ چند تا رهبر دوجنسگرا؟ همجنسگرايزن؟ افراد با جنسيت تاييد نشده؟  اعدادي كه تنها وجود ندارند.

جنبش ما بدون رهبري و نمايندگي متنوع، تصوير بزرگتري را از دست مي دهد و افراد را رها مي كند، همانطور كه از پيش اتفاق افتاده و ادامه دارد.

اين مساله و حمله به افراد براي صحبت كردن درباره خودشان – نه صحبت درباره چيزهايي مانند همجنسگرايي – دلايلي هستند كه در جامعه ما جدايي و تفرقه مي اندازند. در يك دنياي ايده آل، مردان همجنسگراي سفيدپوست، زنان دگرجنس گونه رنگين پوست و افراد دوجنسگراي ناتوان همه قادر خواهند بود تا فضاها و مكان هاي ايمن را به اشتراك بگذارند.

اما تا زماني كه ما به آن مرحله برسيم، تفرقه و اختلاف خواهيم داشت، چه افراد بخواهند بپذيرند يا نه. اين مساله حمله و ستم كردن را براي ما آسان مي كند. گرچه مسلما در تئوري با فردي مانند مايكپنس در كاخسفيد، آسيب رساندن به ما نبايد زياد دشوار باشد.

آنچه ما در سال ٢٠١٧ انجام مي دهيم و اينكه چطور آن را انجام دهيم بيش از هميشه مهم خواهد بود.

“پنس” حرفه و كارش را با ايجاد و تصويب قانون ضد دگرباشان ساخت و ما را از بيشترين حقوق اساسي مان محروم نمود. ما در كنار يكديگر قدرتمندتر هستيم، اما تنها زماني مي توانيم كنار هم باشيم كه افراد صحبت درباره بحث هاي هومونرماتيويتي را متوقف كنند. شايد شما شخصا هرگز احساس قرباني شدن توسط هومونرماتيويتي نداريد، اما آن سبب نمي شود كه هومونرماتيويتي جعلي باشد. يك واقعيت، واقعيت هر فرد ديگري در اين سياره نيست.

نبرد براي برابريدگرباشان هنوز تمام نشده است. برابريازدواج پايان همه چيز نيست، همه ي جنبش است. اين نبرد پايان نمي يابد تا زماني كه افراد دگرباش از همه رنگ ها، شكل ها، اندازه ها، توانايي ها، اديان، درجه ها، سطح سواد و جنسيت از خشونت و ستم مبتني بر هويت در امان باشند.

٢٠١٧ سال جديدي است. مجبور نيستيم كه هومونرماتيويتي را با خود بياوريم. خواهشا پشت سر رهايش كنيد. شما آن را مديون محبت خود، انسانيت خود و هر فرد ديگري هستيد.

ترجمه تخصصي براي دارما و مارتيا: احسان پارسي

 ‏‎ما همه جا هستيم، آزاد و برابر:

 

‏‎فيس بوك ما:

‏‎‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia

‏‎وب سايت ما:

‏‎‏http://dharmamartia.org

‏‎صفحه خبر وب سايت :

‏‎‏http://dmblog.dharmamartia.org/home

اينستاگرام ما:

‏dharmamartia

توييتر ما:

‏@DharmaMartia

‏‎كانال تلگرام ما:

‏‎‏https://telegram.me/DharmaMartia

‏‎همكاران ما:

‏‎‏رسانه همياري:

‏‎‏http://media.hamyaari.ca

‏‎‏سايت خودنويس:

‏‎‏www.Khodnevis.org

‏‎‏ فضاي اختصاصي دارما و مارتيا در تريبون زمانه:
www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia

سايت پلنت ترنسجندر:

‏www.planettransgender.com

‏‎منبع :

http://www.pride.com/queer/2016/12/16/lets-make-2017-year-about-fighting-homonormativity

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)