capture

مسايل دگرجنس گونه در حال حاضر بيشتر از گذشته در توجه عموم هستند.

شخصيت ها در جهان سرگرمي و ورزش، مانند “كايتلين جنر” شخصيت تلويزيوني آمريكايي و “كلي مالوني” مدير بوكس به يك روش بسيار عام به عنوان دگرجنس گونه  آشكارسازي نمودند.

اما در مورد كودكان و نوجوانان در  ايرلند شمالي كه با همين سير مواجه مي شوند به چه صورت است ؟

مستند جديد راديو بي بي سي اين مساله را مورد بررسي قرار دهند كه چرا بعضي از جوانان باور دارند كه آنها در بدن اشتباهي زاده شده اند و اين مي تواند بر خانواده شان تاثير بگذارد.

“سير دشوار”

اندرو ١٣ ساله است و مانند هر نوجوان ديگري، به جز يك چيز، او يك دختر زاده شد.

اندرو در خانه خانوادگي خارج از “نيوي” به بي بي سي گفت كه او در تقريبا سن ١١ سالگي درك كرد كه يك پسر بود.

او گفت :”من دوران سختي را طي كردم، والدين من به مدرسه رفتند تا به معلمين من بگويند، بنابراين هركس مي دانست.”

“من گريه كردم، زيرا مجبور بودم يك دامن مدرسه بپوشم. من فكر مي كردم اين دخترانه بود. اين من نبودم.”

اندرو اكنون ١٣ ساله است، او هيچ جراحي انجام نداده است تا بدنش را تغيير دهد.

مانند تمامي نوجوانان در  انگلستان، او نمي تواند تا زماني كه ١٨ ساله بشود بدنش را تغيير دهد.

“آشفتگي عاطفي”

اما اندرو شبيه يك پسر است و مانند يك پسر زندگي مي كند. فيونا و يان، مادر و پدرش مي گويند كه آنها از زماني كه او نوجوان بود مي دانستند كه او شبيه پسر است.

آنها گفتند :”او هرگر مجبور نبود كه در اين مورد انتخابي انجام دهد يا تصميمي بگيرد، تنها همين بود.”

“اين سيري دشوار است زيرا او يك نوجوان است، اما آشفتگي عاطفي براي اندرو وجود نداشت.”

“كانر” پسر “استفان مك پرسون” مسيرش از اندرو طولاني تر است.

“استفان مك پرسون” مي گويد كه او كاملا از پسرش كانر كه يك زن زاده شد حمايت مي كند. كانر به عنوان يك زن زاده شد امت به عنوان يك نوجوان درك كرد كه مرد شناخته مي شود.

اكنون كه او يك بزرگسال جوان است، والدينش كاملا از تصميم او براي  تغيير جنسيت حمايت مي كنند، اما استفان گفت تصميم او در آن زمان مشكل بود.

او گفت”من احساس نمي كنم كه چيزي از دست دادم زيرا كانر هنوز اينجاست، اما همسرم براي دختري كه به آرامي ناپديد شد عزاداري كرد.

شما عزادار و اندوهگين كسي هستيد كه قرار است آن روز براي شام به خانه بيايد، كسي كه قرار است بشيند و با شما گفتگو كند، اما شما نمي توانيد به وضوع اندوهگين باشيد، شما بابد جوري جلوه دهيد كه پسرتان بداند كه شما داريد از او حمايت مي كنيد.”

تا سال ٢٠١٤ هيچ خدمات بهداشت ملي در ايرلند شمالي براي جواناني كه با  هويت جنسي شان مبارزه يا درباره آن سوالي داشتند، وجود نداشت.

اين وضعيت زماني تغيير نمود كه سازمان “شناخت هويت مان” در بيمارستان “فورستر گرين” در جنوب  بلفاست تاسيس شد.

از آن زمان، ١٣٤ فرد جوان سراسر ايرلند شمالي در جستجوي كمك از طرف اين سازمان بودند كه حداقل شامل يك نفر در هفته مي شد.

مسدودكنندگان هرمون

“بيلي هوگز” مدير سازمان “دانستن هويت مان” گفت كه فرايند ارزيابي دقيق، با جزييات و درباره قرار گرفتن افراد “در مسير درست” بود.

“بيلي هوگز” گفت : داروهايي كه به عنوان مسدودكنندگان هرموني شناخته شده اند، كه بلوغ را به تاخير مي اندازند نيز مي توانند اگر افراد جوان بخواهند به آنها داده شوند.”

“اگر فرد زن باشد، اين داروها اوستروژن را مسدود مي كنند و اگر فرد مرد باشد تستروژن را مسدود مي كنند. اين داروها موهاي بدن، گسترش سينه ها و قاعدگي را متوقف مي كنند.”

“بيلي هوگز” افزود :”اين گونه مداخله مي تواند منجر به جراحي موفق تر و تغيير فيزيكي در آينده شود.”

مدرسه

يكي از ترس هايي كه بعضي از والدين دارند اين است كه چطور كودك دگرجنس گونه شان در مدرسه بر آن چيره مي شوند. چطور معلمين و دانش آموزان به آن پاسخ مي دهند؟

وزارت آموزش و پرورش استورمونت دستورالعملي در سال ٢٠١٥ منتشر نمود. اين دستورالعمل بيان نمود كه دانش آموزان به روشي حساس و غير مجادله آميز در مورد مسائل  هويت جنسيتي آموزش داده شوند.

به هر حال اين به عهده مدرسه ها است كه تصميم بگيرند آيا آنها قصد دارند در كلاس درس اين موضوع را ارتقا دهند.

“الن موراي” از گروهي كه از افراد جوان  دگرجنس گونه حمايت مي كند، گفت كه كارهاي زيادي نياز است كه انجام شود.

والدين عصباني

او گفت :”مدرسه ها مي توانستند كمك هاي مشاوره اي و قانوني از وزارت آموزش و پرورش بگيرند.”

“بسياري از آنها از اين ترس دارند كه اگر با يك فرد جوان دگرجنس گونه انعطاف پذير باشند و با او همكاري كنند، بنابراين والدين را پشت تلفن عصباني خواهند كرد.”

اما هر كسي موافق اين ايده نيست.

“پيتز ليناس” از “اتحاد تبليغ مسيحيت” مي گويد كه با افراد دگرجنس گونه بايد با مهرباني رفتار شود اما او عليه مدرسه ها و دانش آموزان هشدار داد و گفت آنها بايد فكر كنند.”

او گفت : “ما واقعا نياز به زبان تبادل انديشه (حول مسائل دگرجنس گونه) داريم اما مدرسه ها در وضعيتي بسيار دشوار هستند زيرا از آنها خواسته شده تا بطور قطع  هويت كسي را تاييد يا رد كنند.”

“آنها واقعا مجهز به انجام اين كار نيستند اما با اين وجود آنها مجبور به انجام آن شدند، من فكر مي كنم اين كار گيج كننده مي باشد.”

آينده

هر بحث اخلاقي، پزشكي يا آموزشي در مورد دگرجنس گونه بودن براي جوانان اينجا كه تغيير جنسيت انجام داده اند، درباره اين است كه شاد و معتبر زندگي كنند.

“استفن مك پيرسون” مي گويد پسرش كانر همان جايي است كه بايد باشد. يك جوان خوش برخورد با نامزد، دوستان و خانواده اي كه از او حمايت مي كنند.

همچنين در مورد اندرو، او مي گويد كه شاد است و زندگي براي او به عنوان يك پسر بسيار آسان تر است. پدرش “لن” درباره آينده ي پسرش نگراني هايي دارد اما خوشبين مي ماند.

“نگراني ما به عنوان والدين، جهاني است كه اندرو در آن بزرگ خواهد شد. اميدوارم كه جهان در مورد مسائل دگرجنس گونه بردبارتر و آگاه تر باشد.”

ترجمه تخصصي براي دارما و مارتيا: احسان پارسي

‏‎ما همه جا هستيم، آزاد و برابر:

‏‎فيس بوك ما:

‏‎‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia

‏‎وب سايت ما:

‏‎‏http://dharmamartia.org

‏‎صفحه خبر وب سايت :

‏‎‏http://dmblog.dharmamartia.org/ home

اينستاگرام ما:

‏dharma martia

توييتر ما:

‏@DharmaMartia

‏‎كانال تلگرام ما:

‏‎‏https://telegram.me/DharmaMartia

‏‎همكاران ما:

‏‎‏رسانه همياري:

‏‎‏http://media.hamyaari.ca

‏‎‏سايت خودنويس:

‏‎‏www.Khodnevis.org

‏‎‏ فضاي اختصاصي دارما و مارتيا در تريبون زمانه:

www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia

سايت پلنت ترنسجندر:

‏www.planettransgender.com

‏‎منبع :

http://www.bbc.co.uk/news/uk-northern-ireland-37588612

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)