دوستان و هم میهنان گرامی
ساعت ۳ صبح امروز حین خواب با ارسال امواج ایجاد کننده حمله قلبی که در سایت انگلیسی زبان زیر هم توضیح داده شده باز توسط وزارت تروریستی و بزدل اطلاعات به اینجانب سوءقصد صورت گرفت.
www.electronictorture.com
مرگ بر علی گدا خامنه ای سفله حقیر
مرگ بر مجتبی گدا خامنه ای انگل ملت ایران
مرگ بر حسن گدا روحانی دروغگوی تروریست مردم فریب
مرگ بر تمامیت نظام گدایان نوکر صفت تروریست و دزد و فاسد و جنایتکار
مرگ بر مزدوران وزارت سخیف اطلاعات
آزاد و پاینده ایران
مهندس شاهین میر محمد حسینی – هلند

و لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی بر علیه اینجانب به لینک زیر مراجعه نمایید:
https://shahinmirhosseini.wordpress.com
www.shahinmirhosseinileader.com
http://mirhosseini.weebly.com

https://www.tribunezamaneh.com/archives/96430
اطلاعات بسیار مهم بر روی فیسبوک اینجانب Facebook: Shahin Mir M. Hosseini

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com