سه چهار پاره از مهندس شاهین میر محمد حسینی
shahin-mir-hosseini-24-12-2016
با مکر و حیل سدِ رهم نتوانی
یا بسته قلم ز گفتنم نتوانی
آری شود عقده های خود چاره کنی
پاسخ تو به حرف روشنم نتوانی
+++
سر نیزه به دست صد هزاران بودست
دوران بودست و شهریاران بودست
سرنیزه اگر بقای کس می بودی
این دور کنون دور هم آنان بودست
+++
تا ملک به دست جمله بدکاران است
دین پوششی از برای جراران است
فقر است و فلاکت است و بیداد و ستم
ایران ز دورویی و ستم ویران است

لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی بر علیه اینجانب به لینک زیر مراجعه نمایید:
https://shahinmirhosseini.wordpress.com
www.shahinmirhosseinileader.com
http://mirhosseini.weebly.com

https://www.tribunezamaneh.com/archives/96430
اطلاعات بسیار مهم بر روی فیسبوک اینجانب Facebook: Shahin Mir M. Hosseini

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com