آنچه جهان در حلب شاهد آن است چيزى نيست جز يك فاجعه به معناى واقعى كلمه: فاجعه‌ای كه اثراتش تا دهه‌ها آتش كينه و نفرت را در منطقه شعله‌ور نگاه خواهد داشت. كينه و نفرتى كه بی‌شماری انسان را در آتش خود خواهد سوزاند و سرزمین‌هایی آباد را چون حلب به خاك و خون خواهد كشاند.

آنچه در سوريه و حلب اتفاق افتاده و ازاین‌پس اتفاق خواهد افتاد نه‌تنها داغ ننگى بر پيشانى کشورهایی است كه مستقيم در اين فاجعه دخيل بوده‌اند كه داغ ننگى است بر پيشانى همه آنانى كه می‌توانستند به مردم سوريه يارى رسانند ولى براى دور ماندن از اين درگيرى آگاهانه تنها نظاره‌گر اين فاجعه انسانى شدند. در ميان اين كشورها دولت‌های غربی به‌ویژه آمريكا بزرگ‌ترین مسئولیت را بر دوش كشيده و درخور سرزنش فراوان هستند.

اما بااین‌همه براى ما ايرانيان مايه كمال تأسف است كه جمهورى ويرانگر اسلامى دست در دست جنايتكارى چون بشار اسد و روسيه نقشى مهم و انکارناپذیر در فاجعه‌ای كه بر سر سوريه آمده است و اوج آن را در حلب می‌بینیم ايفا می‌کند. نقشى كه به خاطر آن بيش از نيم ميليون انسان در سوريه به كام مرگ فرورفته‌اند، چندين ميليون زخمى و مجروح بر جاى گذاشته‌شده است و میلیون‌ها انسان بی‌گناه از زنان و مردان و كودكان بی‌گناه سورى را آواره و بی‌خانمان ساخته است. نقشى كه به خاطر آن شهرهاى زيادى با خاك يكسان شده است تا بدانجا كه حتى در صورت تمام شدن نبرد ميان نيروهاى دولتى و دو هم‌پیمان اصلی‌اش، جمهورى اسلامى و روسيه و برقراری آتش بسى پايدار، جا و مكانى براى بازگشت آوارگان به خانه و کاشانه‌شان برجاى نگذاشته است.

مايه كمال شوربختى است كه اين سياست ويرانگر جمهورى اسلامى نه‌تنها مردم سوريه كه هيچ سابقه دشمنى با ايران و ايرانى نداشته‌اند را به‌حق دشمن سرزمين ما كرده كه بی‌شماری از مسلمانان منطقه را علیه ايران و ايرانى متحد ساخته است. از تركيه تا اردن، از عراق و سوريه تا حجاز آتش كينه و نفرت و دشمنى با ايران و ايرانى زبانه می‌کشد و دير يا زود به ايران خواهد رسيد.

حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) وظيفه خود می‌داند كه بار ديگر ضمن محكوم كردن و ابراز بيزارى از سیاست‌های ويرانگر جمهورى اسلامى در سوريه و ابراز همدردى با مردم زجرکشیده آن كشور به هم‌وطنان خود يادآور شود كه سكوت در برابر اين سیاست‌ها نه‌تنها عملى غیرانسانی ست كه امنيت ايران را نیز به خطر انداخته و دير يا زود بهایی سنگين را بر كشور و ملت ما تحميل خواهد كرد.

وظيفه هر ايرانى است كه با ابراز همدردى علنى با مردم زجرکشیده سوريه، سیاست‌های نظام اسلامى را محكوم كرده به جهانيان و مخصوصاً مردم منطقه نشان دهند كه هيچ نقشى در اتخاذ اين سیاست‌ها نداشته و به‌هیچ‌عنوان از آن‌ها دفاع نمی‌کنند.

باشد كه ايرانيان آزاده به اين وظيفه انسانى خود عمل كرده با ابراز انزجار گسترده و علنى از سیاست‌های جمهورى اسلامى در منطقه اجازه ندهند آتش كينه و نفرتى كه جمهورى اسلامى در منطقه برافروخته به ايران و ايرانى رسيده زبانه‌هایش هستى ايران و ايرانى را نابود كرده و خشك و تر را باهم به آتش بكشد.

با مردم بی‌گناه سوريه همدردى كنيم و مرهمى بر زخم‌هایشان باشيم كه جز اين نيز در شان هيچ انسان و هيچ ايرانى آزاده‌ای نيست.

پاينده ايران
زنده باد ملت ايران

حزب مشروطه ايران (لیبرال دمکرات)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)