مدتی است که “محمد رضا پور شجری” معروف به (سیامک مهر) در ندامتگاه قزالحصار کرج به مشکلات حاد قلبی دچار گردیده است و همین مسئله باعث گردید که از وضعیت وخیم جسمانی رنج ببرد، و هر آن ممکن است که نارسائی قلبی باعث پایان دادن به زندگی او ختم گردد. و متاسفانه در این شرایط  سخت بیماری، مسئولین زندان از اعزام وی به مرخصی استعلاجی و یا بیمارستان ممانعت به عمل آورده اند. بر طبق تماس مستقیم از طرف خودم با دختر او “میترا” حال جسمانی پدر را بسیار وخیم تعریف می کند و تا به حدی که در هفته های گذشته  قادر به راه رفتن هم نیست.

دیروز دوشنبه۱۸ دی ۱۳۹۱ به دلیل شدت بیماری قلبی مامورین زندان ناچار شدند که جهت معاینه پزشکی، او را به نزد دکتر” امجدی” بفرستند. و  خوشبختانه در  تشخیص پزشکی عدم “تحمل کیفری” تائید گردیده است. و حالا همه چیز نیز بستگی به نظر دادستان دارد که با این حکم موافقت نماید. لازم به توضیح است که  در سیستم قضایی همه کشورها قوانینی وجود دارند که بر طبق آن  زندانی در صورت بیماری یا عدم توانایی جسمانی از برخی مجازاتها معاف می گردد.  در زندان ماندن “محمد رضا پور شجری” همراه با خطر جانی فوت کردن برایش به همراه خواهد داشت.

و همچنین قابل به ذکر است که در ملاقات فامیل در روز یکشنبه هفته گذشته، “محمد رضا پور شجری” از وضعیت نا مناسب سلول های زندان گله مند بود. اطاقی که او در آن  زندگی می کند پنجره شکسته ای دارد که هوای سرد به داخل  نفوذ می کند. ضمن اینکه در دیگر موارد نیز نقض کامل حقوق زندانیان جاریست و به فشار های مختلف و بی توجهی های آشکاری نسبت به اعتراضات و حقوقشان در داخل سلول ها می گردد.

با توجه به تائیدیه پزشکی مبنی بر  صدور”عدم تحمل کیفری”، باید چه زودتر شرایط آزادی “محمد رضا پور شجری” داده شود، و در غیر این صورت و ممانعت مجدد از آزادی، و هرگونه اتفاق ناگوار را باید مسئولین زندان و حکومت جمهوری اسلامی پاسخگو باشند.

سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۱

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)