راحیل موسوى

راحیل موسوى


طبق گزارش های رسیده از محمره (خرمشهر)، نیروهای امنیتی شماری از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی روز پنجشنبه ۱۸/۹/۹۵ را دستگیر کرده اند. این تجمع در همان روز و در اعتراض به برنامه های دولت جهت انتقال آب شط کارون به مناطق مرکزی ایران در آن شهر برگزار گردید. دو خانم به نام های رقیه جعفری، فعال محیط زیست، و راحیل موسوی عکاس و فعال مدنی ویک فعال محیط زیست به نام مسعود کنعانی در میان دستگیر شدگان هستند.
نیروهای امنیتی تا کنون این افراد را که کاری جز دفاع از محیط زیست شهر خود نکرده اند، آزاد نکرده اند. قبل از برگزاری تجمع در روز پنجشنبه، ماموران اداره اطلاعات و فرمانداری محمره (خرمشهر) با فشار و تهدید کوشیدند تا مانع برگزاری تجمع یاد شده شوند. این افراد در حالی دستگیر شده اند که برخی از وابستگان به رژیم نظیر حیدری امام جمعه موقت اهواز و موسوی امام جمعه محمره نیز به انحراف آب کارون معترض هستند.
روز پنجشنبه گذشته شماری از مردم محمره و اهواز در ساحل شط کارون تجمع کردند زیرا بر این نکته واقف اند که انحراف شط کارون و کاهش آب آن باعث تخریب محیط زیست، آلودگی آب و افزایش توفان های شن و ریزگردها در استان می شود و این حق طبیعی و قانونی مردم است که با برنامه های دولت در این زمینه مخالف باشند و به آن اعتراض کنند.
کانون مبارزه با نژاد پرستی در ایران خواهان آزادی هر چه زودتر رقیه جعفری، راحیل موسوی، مسعود کنعانی و دیگر افراد بازداشت شده در تجمع روز پنجشنبه محمره (خرمشهر) است و از دیگر سازمان های مدافع حقوق بشر و محیط زیست می خواهد تا برای رهایی این افراد کوشش کنند.
کانون مبارزه با نژاد پرستی در ایران
۱۱/۱۲/۲۰۱۶

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com