Image result for ‫رائد فهمی‬‎

 

دوست محترم، آقای رائد فهمی
خوشوقتم که هنگام برگزاری کنگره حزب کمونیست عراق در روزهای اخیر به عنوان دبیر کل این حزب انتخاب شده اید و به این مناسبت به شما تبریک می گویم. ما با شخصیت فرهنگی شما هنگام سردبیری مجله وزین “فرهنگ نوین” آشنا شده ایم و با پاک دست بودن شما هنگامی که وزیر علوم و تکنولوژی عراق بودید و اموال خودرا به صراحت اعلام کردید. نیز شناخت ما از شما به هنگامی باز می گردد که هماهنگ کننده “جریان دموکراسی خواهی عراق” بودید. جریانی که جنبش دموکراتیک را در جامعه عراق راه انداخت و در خلال یک سال و اندی توانست قشرهای گسترده ای از مردم عراق را به خیابان بکشاند تا علیه فساد و مذهب گرایی و دخالت بیگانگان اعتراض کنند. و نیز می دانیم شما به شدت خواهان حق عراق در بهره برداری مسالمت آمیز از انرژی هسته ای هستید.
من امیدوارم نیروها و شخصیت های عراقی از همه گرایش های سیاسی برای برپایی عراقی مستقل، شکوفا و دموکراتیک با هم همدست شوند تا پشتیبان ما در مبارزه علیه استبداد و نژاد پرستی در ایران باشند. دو موضوعی که فرزندان خلق عرب و دیگر خلق های ایران از آنها رنج می برند.
من و دیگر اعضای کانون مبارزه با نژاد پرستی در ایران برای شما آرزوی موفقیت و برای ملت همسایه و برادر مان عراق آرزوی امنیت، پیشرفت، خوشبختی و آسایش داریم.
یوسف عزیزی (بنی طرف)
دبیر کانون مبارزه با نژاد پرستی در ایران
لندن ۵/۱۲/۲۰۱۶
پاسخ آقای رائد فهمی
باسپاس از شما استاد یوسف عزیزی بابت شادباشی که با احساساتی نیک همراه بوده است. در همبستگی ما با مبارزه شما برای دستیابی به حقوق مشروعتان شکی نیست. ما همه اعمال ستمگرانه حاکمیت را علیه شما محکوم می کنیم.
رائد فهمی
بغداد ۵/۱۲/۲۰۱۶

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)