capture

برطبق بروزرسانی اخیر در سایت دولت افراد  دگرجنس گونه در ساسکاچوان می توانند تمامی هزینه های جراحی جنسیت را در پوشش داشته باشند.

دولت در واقع این هزینه را بیش از یک دهه پوشش داده است.

در ١۵ سپتامبر، دولت اعلا نمود که تا ١٠٠٪‏ هزینه های وارده جراحی در طول جراحی تغییر جنسیت می تواند توسط دولت پوشش داده شود.

این استان اعلام نمود که بروزرسانی در سایت دولت به دلیل افزایش در تعداد افرادی است که در مورد این روند درخواست می دهند.

بر طبق اطلاعات این استان، چندین جراحی ممکن است به عنوان بخشی از جراحی تغییر جنسیت نیاز باشد. روش های رایج مانند  هیسترکتومی (برداشت رحم) یا  ماستکتومی (برداشت سینه) در استان ساسکاچوان قابل ارائه می باشند.

امکان ارائه روندهای پیچیده تر که نیاز به آموزش زیر تخصصی دارند در این استان ممکن نیست.

دولت گفت که اگر ساکنین ساسکاچوان تمایل دارند که برای جراحی تغییر جنسیت به خارج از استان بروند، وزارت بهداشت ممکن است تا ١٠٠٪‏ هزینه های فیزیکی در ارتباط با بعضی از روندها را پوشش دهد.

“جیم ریتر” وزیر بهداشت توضیح داد :”در برخی موارد، بر اساس توضیحاتی از یک مقام به رسمیت شناخته شده، ١٠٠٪‏ بعضی از موارد ممکن است تحت پوشش قرار داده شود.”

این روندها پس از توصیه هایی از یک مقام به رسمیت شناخته باید انجام شود و تصویب اولیه از طرف وزارت بهداشت برای پوشش جراحی تخصصی یا درمان در خارج از استان نیاز است.

بعضی روندها که بطور عمده تجربی یا غیر کاربردی در نظر گرفته می شوند، پوشش داده نمی شوند.

هزینه های سفر و اقامت نیز پوشش داده نمی شوند.

بنابر اعلام شرکت غیرانتفایی “موز جاو پراید” در شهر “موز جاو” تا این ماه، افراد دگرجنس گونه بسیاری در این استان از این فرایند درباره جراحی تغییر جنسیت خبر نداشتند.

“لارا بود” هماهنگ کننده آموزشی شرکت “موز جاو پراید” گفت که آنها از سیاست واقعی ناآگاه بودند و ارتباطات این استان روشن نبود.

بود گفت :”دانستن اینکه این پوشش ارائه می شود نتایج بهداشتی را بهبود خواهد داد و برای بعضی از افراد دگرجنس گونه سبب نجات زندگی شان می شود.”

“بود” گفت :” دسترسی جدید به اطلاعات یک تغییر روند برای افراد دگرجنس گونه بسیاری خواهد بود.”

او گفت :”در حال حاضر با داشتن این دسترسی و این مسیر در مقابل آنها، آنها حداقل می دانند که به دنبال چه هستند. شما می تواید برای چیزی که می دانید برنامه ریزی کنید. بسیار مشکل است که برای چیزی ناشناخته برنامه ریزی کرد.”

“بود” در گذشته گفت، بعضی از افراد دگرجنس گونه کمپین های جمعیتی برای جمع آوری بودجه، بازخرید، گرفتن بدهی، حتی فروش خانه هایشان برای پرداخت هزینه این جراحی آغاز نمودند.

هویت جنسیتی به عنوان دسته بندی حفاظت شده در قانون  حقوق بشر ساسکاچوان در سال ٢٠١۴ افزوده شد.

در ماه مارس، دادگاه ساسکاچوان دادگاه ملکه حکم داد که مدرک جراحی تغییر جنسیت دیگر برای اصلاح شناسنامه نیاز نیست.

ترجمه تخصصی برای دارما و مارتیا: احسان پارسی

فیس بوک ما:

‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia

وب سایت ما:

‏http://dharmamartia.org

صفحه خبر وب سایت :

‏http://dmblog.dharmamartia.org/ home

کانال تلگرام ما:

‏https://telegram.me/DharmaMartia

همکاران ما:

‏http://media.hamyaari.ca

‏www.Khodnevis.org

‏https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia

‏‎منبع:

http://glbn.ca/tkVlJ4

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)