کسی به فکر گل ها نیست, کسی به فکر ماهی ها نیست, کسی نمیخواهد باور کند که باغچه دارد می میرد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)