capture

حکم قاضی یک بیانیه قوی است که افراد دگرجنس گونه سزاوار رفتار برابر تحت قانون هستند.”

یک دادگاه منطقه مینه سوتا حکم داد که افراد دگرجنس گونه در برنامه کمک پزشکی ایالت باید مجاز باشند که به خدمات پزشکی در رابطه با جراحی  تایید جنسیت دسترسی داشته باشند.

این مساله با پرونده “اوان توماس” یک مرد دگرجنس گونه آغاز شد که کمک پزشکی او برای جراحی اش رد شد. پرونده توماس یک طرح دعوی در دادگاه مطرح کرد که او نماینده اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا و مینه سوتا شد.

“آوت فرانت” مینه سوتا بزرگترین سازمان  حقوق دگرباشان یک شاکی در این پرونده است.

“فیل دوران” مدیر حقوقی این سازمان گفت : “آوت فرانت مینه سوتا با این حکم شادمان شد، و تایید آنچه است ما در تمام مدت می دانستیم : هدف گرفتن افراد دگرجنس گونه مانند این تبعیض آمیز، مغایر با قانون اساسی و اشتباه است.”

امروز توماس هیجان خود برای حکم دادگاه را به نفع خود بیان نمود.

توماس گفت :”این حکم قاضی یک بیانیه قوی است که افراد دگرجنس گونه سزاوار رفتار برابر تحت قانون هستند.”

“در حال حاضر، زمانی که ما با مسیری مواجه می شویم که بسیار سخت تر از چیزی است که چند روز پیش به نظر می رسد، این پیروزی حتی بیشتر اهمیت دارد، و من افتخار می کنم که بخشی از این پرونده هستم.”

ترجمه تخصصی برای دارما و مارتیا: احسان پارسی

فیس بوک ما:

‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia

وب سایت ما:

‏http://dharmamartia.org

صفحه خبر وب سایت :

‏http://dmblog.dharmamartia.org/ home

کانال تلگرام ما:

‏https://telegram.me/DharmaMartia

همکاران ما:

‏http://media.hamyaari.ca

‏www.Khodnevis.org

‏https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia

‏‎منبع:

http://www.out.com/news-opinion/2016/11/16/minnesota-district-court-rules-transgender-surgery-ban-unconstitutional

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)