capture

تخمين زده شده كه بازار صورتي چين ١٤٥ ميليارد دلار ازش داسته باشد – اما بعضي از افراد همجنسگرا هنوز از طرف خانواده ها احساس فشار مي كنند و زندگي مخفي دارند.

نتيجه هاي سومين گزارش سالانه  جامعه دگرباشان چين اعلام شده است و آنها باتوجه به نگرش نسبت به  حقوق دگرباشان در اين كشور پيشرفت هايي نشان داده اند.

چين با جمعيتي معادل ١.٤ ميليارد نفر پرجمعيت ترين كشور در جهان است. جمعيت دگرباشان چين تخمين زده شده كه بين ٧٠ و ١٤٠ ميليون نفر باشد.

نويسندگان اين گزارش از لحاظ قدرت خريد مصرف كنندگان مي گويند كه ارزش بازار صورتي چين بيش از ٢ تريليون يوان يا ١٤٥ ميليارد دلار (١٣٥ ميليارد يورو) تخمين زده شده است.

باوجود اين، نگرش ها نسبت به سنت تغيير جهت مي دهد، و افراد همجنسگراي بسياري مستعد پذيرش و تاثير از خانواده ها هستند كه يك شيوه زندگي  دگرجنسگرا را بپذيرند، ازدواج كنند و نوه توليد كنند.

يافته هاي كليدي در گزارش امسال شامل موارد زير مي باشد :

* افراد دگرباش بيشتري قصد دارند تا آشكارسازي كنند : امسال ٢٢٪‏  مردان همجنسگرا و دوجنسگرا و ١٢٪‏ زنان همجنسگرا و دوجنسگرا در مقابل ٣٠٪‏ مردان و ١٦٪‏ زنان در سال گذشته قصد دارند كه در ٥ سال آينده به هيچ كس درباره هويت شان نگويند.

* افراد همجنسگراي بيشتري خواستار  ازدواج همجنس هستند : ٥٤٪‏ مردان و ٦٥٪‏ زنان گفتند كه ازدواج همجنس “رابطه ايده آل” آنها بود كه در مقايسه با آمار سال گذشته ٤٠٪‏ مردان و ٤٤٪‏ زنان اين نظر را داشتند.

* ازدواج همجنس در چين قانوني نيست، اما تعداد در حال افزايشي از افراد همجنسگرا در كشور گفتند كه آنها ازدواج خارج از كشور را مدنظر دارند، حتي اگر براي انجام آن هزينه كنند : ٥٨٪‏ مردان و ٧٥٪‏ زنان مايل به پرداخت ٤٠ هزار تا ٦٠ هزار يوان هستند تا خارج از كشور  ازدواج كنند.

* فشار از طرف خانواده بزرگترين نگراني (٧٠٪‏) براي كساني است كه بخشي از جامعه دگرباش مي باشند.

* ٥٦٪‏ مردان و ٦٢٪‏ زنان گفتند كه حمايت يك شركت براي سياست ها و قوانين دگرباش دوست مهمترين فاكتور بود كه تصميم هايشان را تحت تاثير قرار داد – بيشتر از اينكه اگر شركتي در رسانه ملي  همجنسگرايان تبليغ مي نمود. اين نشان مي دهد كه آنها مي خواهند شركت هاي بزرگ جهان كار بيشتري در فشار براي  حقوق دگرباشان انجام دهند.

*  زنان همجنسگرا و  زنان دوجنسگرا گرايش دارند كه بيشتر از مردان همجنسگرا و  دوجنسگرا از وبسايت ها، بلاگ ها و برنامه هاي موبايل دگرباش و برنامه هاي دوست يابي  ديدار كنند. زنان در مقايسه با مردان بيشتر احتمال دارد كه درباره  ميل جنسي شان آشكار باشند.

جزييات اين نظرسنجي روز دوشنبه در كنفرانس سالانه بازار صورتي در هتل لانگهم شينتيادي در  شانگهاي منتشر شد.

اين رويداد با ائتلاف سازمان ها از جمله گروه مدافع محلي دگرباشان “كار براي دگرباشان”، دن لان / بلو (يك برنامه محبوب دوستيابي مردان)، رلا (يك برنامه محبوب دوستيابي مردان) و شركت وبر شاندويك برگزار شد. اين گزارش كه ٢٠ هزار پاسخ كننده در آن نظرسنجي كردند، با كمك يوگو (شركت تحقيقاتي بازار) انجام گرفت، از ٢٠ هزار پاسخ دهنده، ١٧ هزار نفر به عنوان دگرباش و ٣ هزار نفر به عنوان غير دگرباش شناسايي شدند.

“استيون پال” موسس “كار براي دگرباشان” در اظهار نظر درباره اين يافته ها گفت :”تعدادي از افراد دگرباش در چين قصد دارند تا در سال هاي آينده هويت شان را با خانواده ها، دوستان و همكاران بيشتري به اشتراك بگذارند، و در وضعيت رابطه ايده آل شان ازدواج همجنس را مشاهده كنند، و به دنبال شركت هايي هستند كه صداي حامي برنامه ها و سياست هاي دگرباش دوست باشند.”

سال گذشته، “گنگ لو” موسس و مدير عامل “دن لان” در تلاش براي بالا بردن آگاهي درباره ازدواج همجنس، دادخواستي را سازمان دهي كرد كه ١٠ زوج همجنس به  كاليفرنيا سفر كردند تا از مراسم ازدواج نمادين بهره مند شوند.

او در بيانيه اي گفت كه اين نظرسنجي، كه به روند اينترنت و گردشگري نگاه مي كند، در نقشه برداري گرايش در حال تغيير و تشخيص نيازهاي جامعه هاي بزرگ دگرباشان چين، همچنين توجه به قدرت اقتصادي شان اهميت داشت.

“ما به دنبال استفاده واقعي از داده هاي جهاني براي كمك به شركت ها، رسانه ها هستيم و اينكه عموم نيازهاي اين جامعه را درك كنند. با استفاده از نيروهاي كسب و كار ما هم پيشرفت و هم گسترش اجتماعي را جلو مي بريم.”

ترجمه تخصصي براي دارما و مارتيا: احسان پارسي

فيس بوك ما:

‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia

وب سايت ما:

‏http://dharmamartia.org

صفحه خبر وب سايت :

‏http://dmblog.dharmamartia.org/ home

كانال تلگرام ما:

‏https://telegram.me/DharmaMartia

همكاران ما:

‏http://media.hamyaari.ca

‏www.Khodnevis.org

‏https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia

‏‎منبع:

http://www.gaystarnews.com/article/increasing-gay-people-china-coming/ gs.g3xzA28

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)