capture

“دوتی” و “زی” دو پنگوین هومبولت هستند که در باغ وحش “باغ برمن” در آلمان اقامت دارند.

دانشمندان یافتند که بیش از ۴۵٠ گونه حیوان رفتارهای همجنسگرا را نشان می دهند.

این زوج پنگوین همجنسگرا اکنون برای بیش از یک دهه با هم هستند و کاملا جدانشدنی هستند.

ابتدا این زوج به حال خود رها شدند و باغ وحش هنوز متوجه نشد که هم دوتی و هم زی پنگوین های مذکر بودند.

به هر حال، پس از چند سال که شراکت آنها مشخص شد، این زوج آزمایش دی ان ای دادند.

در سال ٢٠٠۵ این آزمایش جنسیت شان را آشکار کرد، همچنین پاسخ به اینکه چرا آنها هنوز تشکیل خانواده نداده بودند.

دوتی و زی تنها زوج همجنسگرای مذکر در باغ وحش نیستند. از ١٠ زوج پنگوین در این باغ وحش، ٣ زوج همجنسگرای مذکر وجود دارد.

دامپزشکی در “باغ برمن” توضیح داد که این گونه ها در خطر هستند، بنابراین برای تشویق آنها برای تولید مثل آنها با ۶ زوج مونث از سوید پریدند.

او گفت :”این یکی از در خطرترین گونه ها است که ما در دنیا داریم، ما شاید تنها ٢٠٠٠ جفت تا از این گونه داشته باشیم.”

تلاش برای مشتاق کردن آنها برای تولید مثل ناموفق بود، اما فداکاری بین این زوج را اثبات کرد.

این دامپزشک افزود :”این سه زوج همجنسگرای مذکر با یکدیگر ماندند و نشان دادند که رابطه های محکمی دارند.”

دو تی و زی هر ساله یک آشیانه ساخته اند، یک نشان آشکار که آنها می خواستند خانواده تشکیل دهند.
سال ٢٠٠٩ سال شانس آنها بود زیرا یک تخم پنگوین به آنها هدیه داده شد که توسط مادرش نپذیرفته نشد.

این پنگوین ها مسیولیت خوابیدن بو روی تخم را به اضتواک گذاشتند و مانند دو پدر خوب عمل کردند و کار غذا دادن و انجام هر کاری که برای جوجه لازم بود را به اشتراک گذاشتند.

برای این زوج شایان ستایش، این یک داستان موفقیت بود که آنها تمام نابرابری ها را شکست دادند.

ترجمه تخصصی برای دارما و مارتیا: احسان پارسی

فیس بوک ما:
‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia
وب سایت ما:
‏http://dharmamartia.org
صفحه خبر وب سایت :
‏http://dmblog.dharmamartia.org/ home
کانال تلگرام ما:
‏https://telegram.me/DharmaMartia
همکاران ما:
‏http://media.hamyaari.ca
‏www.Khodnevis.org
‏https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia
‏‎منبع :

http://www.pinknews.co.uk/2016/11/05/this-gay-penguin-couple-are-celebrating-their-10th-anniversary/

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)