trumpترامپ هم چون یک پدیده و با برنامه های سیاسی یی که او می گوید برای آمریکا در سر دارد، هم مایه ی شادی ی راست ترین ها در اروپا است و نیز مایه ی نگرانی ی بسیاری از سیاست پیشه گان کهنه کار جهان غرب.
ترامپ، اگر و تنها اگر! مردی نیک باشد و نیک خواه، باز ظهور اَش حتا در اندازه ی یک پیامبر دروغین هم نتواند بود، زیرا قائده ی بازی یی که ترامپ به آن ورود کرده است را در جایی دیگر نوشته و می نویسند.

اگرچه او کاخ سفید را مرداب می نامد ولی وی نه حوصله ی در افتادن با درد سرهای بزرگ ته نشین شده در آن مرداب را دارد و نه براستی نیروی بایسته و پشتیبانان شایسته برای پاکسازی و بهسازی ی دستگاه قدت در واشنگتن را.
در اروپا، بیشتر نگرانی ها از پیروزی ی ترامپ از آن ِ چپ های آلوده و راست میانه رو آلوده است. زمانی که از چپ آلوده و راست میانه ی آلوده سخن می گویم، نگاه به فراگیر بودن آلوده گی و فسادی است پنهان که از در و دیوارهای نهاد هایی مانند حزب سوسیالیست فرانسه و دیگر همپالاکی های اروپایی ی این حزب به هر سو می بارد. نگاه به باهمآد محافظه کار انگلستان و لژنشینان آن است. نگاه به باهمآد کارگر انگلستان در دوران تونی بلر و براون است و همدستان این دو، که همین امروز در کار “جرمی کوربین” سوسیالیست آزادیخواه موش می دوانند.
من در نوشته ی دیگر به این خواهم پرداخت که چه گونه این رهبران سیاسی در جنگ افروزی در آسیا و افریکا (آفریقا)، در تنش آفرینی در برابرکشور روسیه، و در همه ی زد و بندهای فروش جنگ ابزار به کشورهای دیگر سودهای کلانی به جیب می زنند. زیر ماسک های حقوق بشری چنان پول های کلانی به این جیب و آن جیب می رود که ما در خواب هم نمی توانیم تصور اَش را بنماییم. جنگ و خونریزی در تنگدست ترین کشورها و به سیه روزی کشاندن میلیون ها تن آدم از هستی افتاده، بهای نانی است که این راست ها و چپ ها به دندان می کشند و نیز بهای می های نابی است که سر می کشند. برای نمونه، فروش بمب و بمب افکن به کشور عربستان نه تنها پول های گزاف ِ حق دلالی به جیب های این سیاست بازان غربی سرازیر می کند، که از آن سوی هم شازده های عربستان هم حق دلالی ها ی میلیاری ی خود را از هر یک از این خریدها دریافت می کنند. تا کی آید آن زمان که جهانیان دریابند جنگ در هر گوشه ی جهان، برای این فرادستان برکت دارد و امروزه روز ریختن بمب بر سر کودکان یمنی براستی برای اینان منشاء برکت هایی است که از انسان دوستی ی ایشان سرچشمه می گیرد. به همانسان، ادامه ی جنگ ایران و عراق برای بسیاری از دزد زاده گانی که بر کشورمان فرمان می رانند، بسیار پر برکت بود، چنان پر برکت که حتا نزدیک ترین یاران و دوستان جناب آقای مهندس انقلابی ی “پاک دست” و امروزه در حصر از آن بهره مند شدند.

– اگر کسی بر آن شود به ریشه ها بپردازد و کمی سخن بگوید از دست داشتن حضرت آقای “دوران طلایی” در چپاوول مردم ایران، باید حنا و سابون (صابون) سنگسار شدن به دست انقلابی های برونمرزی را به جان بخرد و به تن بمالد-. بگذریم.

در آینده ای شاید نزدیک خواهیم دید آن گروه های زخم خورده از روند جهانی شدن که در آمریکا به ترامپ و در انگلستان به برون شدن بریتانیا از بازار مشترک اروپایی رای دادند، تنها نیستند. تا از این آشفته بازار سیاست در کشورهای فرانسه، اتریش و هلند چه بر خیزد.

رای آوری ی ترامپ، وارونه ی آنچه بانو هیلاری کلینتون گمان می برد، از سر ِ فاشگویی ی رییس پلیس فدرال آمریکا بر علیه بانو کلینتون نبود. از آن روی بود که ترامپ به یک برگ کاغذ سفید می مانست. هرچه بانو کلینتون تجربه ی سیاسی ی خود را به رخ کشید، زیاد خریدار نیافت. این پدیده ای است که به زودی در برخی از کشورهای اروپایی دوباره (تکرار) خواهد شد.
دوران دیگری آغاز شده است. دیگر سال ها در میدان سیاست ورزی بودن و همآورد جستن یک برتری برای برگزیده شدن به شمار نمی آید. این گروه های اجتماعی ی فرودستان بوی ناخوشآیند سیاست پیشه گان کهنه کار را از راه تنگدستی و بی کاری یی که از سوی همین سیاست بازان به آن ها تحمیل شده احساس می کنند. درست به همانسان، در کشور ما هم سی سد (صد) هزار ایرانی ی آزاده با گردآمدن در کنار آرامگاه کوروش فریاد برآوردند که از دو رنگی و بی خردی ی مردان دین که به ناروا بر کشورما فرمان می رانند، خسته شده اند.
سران مرداب سیاست در اروپا به تنش با روسیه نیازمندند. از این رو از هر چه بزرگتر نشان دادن خطر روسیه فروگذاری نمی کنند. ولی ترامپ گفته است خواستار رابطه ای استوار، گسترده و تنگاتنگ با روسیه است. اگر ترامپ بر سر این ادعای خود بایستد، سران کشورهای اروپایی ی هموند ناتو ناچار خواهند شد سر کیسه را شل کنند و با پذیرش پیآمد های ناگوار، بودجه ی بیشتری را ویژه ی برنامه های ناتو کنند. اروپایی ها به خوبی آگاهند بی بودن آمریکا در ناتو، اروپا دیگر از موقعیت راهبردی ی چندانی در بازی های جهانی برخوردار نیست.
در کنار بازنده گی ی اروپا از نزدیکی ی ترامپ به روسیه، کشور های عربستان سعودی و ایران هم از شمار بازنده گان خواهند بود. عربستان ناچار خواهد شد به گسترش اسلامگرایی اَش افسار بزند، و روسیه هم ایران اسلامی را به پشیزی در برابر دوستی ی آمریکا تاخت خواهد زد. فراموش نکنیم آنچه روسیه به نام موشک های “اس ۳۰۰” به ایران فروخته است حتا از توانایی های نمونه های نخستین “اس ۳۰۰” که در سال ۱۹۷۹ به خدمت آرتش شوروی درآمدند بهرمند نیستند. روس ها هرگز روی دوستی ی آخوندها مگر ابزاری برای معامله حساب باز نمی کنند. با آمدن ترامپ، جمهوری اسلامی ناچار خواهد برای رهایی از شر ترامپ به اروپا نزدیکتر شود و یک رشته امتیازهایی در زمینه ی حقوق بشری به اروپاییان بدهد. برای همین است که بانگ حقوق بشر خواهی ی دلقک های جلو ویترین در چند روز گذشته در تهران رساتر گردیده است.

پ. مهرکوهی

یک شنبه سیزدهم نوامبر ۲۰۱۶

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com