آیا زنان عشق و مردان سکس می خواهند؟

پرسش این هفته‌ی #تابو: آیا زنان «عشق» و‌مردان «سکس» می‌خواهند؟ جالب است که خیلی از مخاطبان برنامه در صفحه‌ی فیس‌بوک #رادیوفردا گفته‌اند زنان «پول» و مردان «سکس» می‌خواهند!
در تابوی این هفته میزبان آرش نراقی، متفکر و استاد فلسفه و نهضت فرنودی، روان‌شناس بودم. آقای نراقی می‌گوید تجربه‌ی سکس و کشف بدنِ دیگری بدون عشق هم می‌تواند تجربه‌ای رهایی‌بخش باشد اما خانم فرنودی معتقد است این تجربه‌ای نیست که بخصوص زنان آن را بخواهند.
آرش نراقی می‌گوید عشق یعنی عشق میانسالی، یعنی داشتنِ کسی که حضورش از زمختی زندگی روزمره بکاهد.
او می‌گوید عشق همه‌اش «دل‌ربایی» نیست بلکه «دل‌داری» هم بخش مهمی از آن است و از همین منظر بهترین زمانی که میزان«پختگی» آدمیزاد در عشق را می‌توان سنجید هنگام جدایی است. آیا بلدید با حفظ احترام و‌متمدنانه از دیگری جدا شوید؟ دوست بمانید و دیگر عاشق نباشید؟ شنیدن تابوی این هفته پیشنهادِ ویژه‌ی من است به همه‌مان؛ همه‌ی ما بزرگسالان که مسئله‌ای به نام «رابطه» یکی از مهم‌ترین مسائل زندگی بزرگسالی‌مان است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)