کمیته دانشجویی جنبش اتحاد ملی
باتوجه به نزدیک شدن به ۱۶ آذر(روز دانشجو) و سوءمدیریت در سطح کلان که موجب بوجود آمدن شرایط ناگوار حاکم بر دانشگاهها ) آموزشی، غذایی،اسکان،شهریه، فضای پادگانی، تفکیک جنسیتی، آینده شغلی (شده است ، بر آن شدیم تا با تشکیل کمیته دانشجویی جنبش اتحاد ملی و باتوجه به پتانسیل بالای موجود در بین این قشر از جامعه سوخته ایران ، ضمن عضوگیری از دانشجویان فرهیخته از سراسر کشور و با رویکرد (تئوریک و عملگرایی) فصلی نوین را در فضای سیاسی کشور رقم بزنیم..
لذا از عموم دانشجویانی که در شبکه های مجازی فعالیتهای مبارزاتی یا تحقیقاتی و پژوهشی مینمایند جهت حضور در این کمیته دعوت بعمل می اوریم.

روابط عمومی جنبش اتحاد ملی

لینک تلگرامی جنبش اتحاد ملی: https://telegram.me/J_A_MELI

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)